Nyheter

Mer än hälften av flickorna i nian har utsatts för ”dickpics”

Fyra flickor sitter med ryggen åt kameran och tittar på en tv-skärm.

Flickor mår sämre än pojkar enligt en ny enkät bland svenska niondeklassare. Det finns också starkt samband mellan flickornas dåliga mående och deras utsatthet för sexuellt våld och sexuella trakasserier. 

Att få bilder på könsorgan man inte har bett om är en form av sexuella trakasserier som mer än hälften av flickorna i enkäten uppger att de har utsatts för – under det senaste halvåret. Sex procent av killarna uppger detsamma, enligt enkäten som har gjorts vid Mittuniversitetet och som har bevarats av 1 200 niondeklassare i Västernorrland. Enligt Heléne Dahlqvist, forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet följer både utsattheten och att utsätta andra ett tydligt genusmönster: Det är framför allt pojkar som utsätter såväl flickor som pojkar. 

Mer än hälften av flickorna har dessutom under det senaste halvåret utsatts för frågor – mot deras vilja – om att skicka bilder på sig själva med naket eller sexualiserat innehåll. Detta kan jämföras med pojkarna där tolv procent uppger det. 27 procent av flickorna har blivit tafsade på det senaste halvåret, lika många uppger att någon har försökt att kyssa eller krama dem mot deras vilja under det senaste halvåret. Var tredje flicka som har haft en relation berättar att de har blivit tvingade att göra något sexuellt som de inte ville och lika många flickor säger också att de har gått med på någon sexuell handling som de inte ville, för pojkar är siffrorna tolv respektive sju procent.

Stor skillnad i ohälsa mellan flickor och pojkar

Svaren i enkäten, som redogörs i rapporten Ungas psykiska hälsa, uppvisar också stora skillnader i hälsa mellan flickor och pojkar. Medan 74 procent av pojkarna svarar att de mår bra eller mycket bra är det bara 45 procent av flickorna som svarar det. De som svarar att de har utsatts för olika former av trakasserier har också sämre hälsa, och ju fler former av trakasserier de har varit utsatta för desto större är sannolikheten att de har psykosomatiska besvär, depressiva symtom och självskadebeteende. Dessutom är flickor i högre grad ”multiutsatta”, det vill säga de utsätts för flera olika former våld och trakasserier på samma gång. 

− En utgångspunkt för framtida analyser är att det finns starka samband mellan psykisk ohälsa och utsatthet för olika former av våld och trakasserier och att det är en viktig förklaring till att tjejer rapporterar mer psykisk ohälsa än killar, säger Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.