Nyheter

Ny queer ordlista till Grönlands språksekretariat

hbtqi-flagga hålls ut i vinden av en person

Den grönländska hbtqi+-föreningen, Sipineq+, har nyligen skickat en lista på 136 nya ord till Grönlands språksekretariat, Oqaasileriffik - det organ som bestämmer vilka nya ord som ska läggas till det grönländska språket, rapporterar DR (Danmarks motsvarighet till SVT). Om orden godkänns ska alla myndigheter och domstolar enligt lagen använda dem.

Det handlar om begrepp inom könsidentiteter och sexualiteter som hbtqi+-organisationen Sipineq+ nu vill ska läggas till listan över grönländska nyord. Bland exempel på ord i listan finns ”suiaassutsit marluinnaannginneq” som betyder ”ickebinär” och ”inatsisitigut suiaassutsimik allanguineq” som betyder ”juridiskt könsbyte”, skriver DR.

Ordförande Qillaq Olsen berättar för DR att de orden skapar synlighet och förståelse för hbtqi-personer på Grönland.

– Orden är betydelsefulla, eftersom det i dagsläget är frustrerande att inte kunna uttrycka sig ordentligt och begripligt på sitt modersmål, säger Qillaq Olsen.

Även om det grönländska språket saknar ord finns det samtidigt områden där, enligt Qillaq Olsen, bristen på ord är en fördel. Exempelvis finns inte pronomenen ”han” och ”hon”.

– På det grönländska språket använder vi bara ’de’ och ’dem’ för människor, oavsett kön. Där tror jag att vi redan ligger lite framme språkligt, säger Qillaq Olsen till DR och tillägger:

–  Det beror på att den ursprungliga inuitbefolkningen haft en annan syn på könsidentitet än den västländska tvåkönsnorm som dominerat i Grönland, på grund av 200 år av dansk kolonialism. 

Queerord del av dekolonisering

Det vill Qillaq Olsen och Sipineq+ nu alltså ändra på, och ur det perspektivet kan ordlistan ses som en del av en större dekoloniseringsprocess. 

– Vi skulle vilja fokusera på vad det innebär att vara infödd grönlänning och queer, eftersom vår förståelse av genus skiljer sig från västvärldens genusförståelse. säger Qillaq Olsen till DR.

Det är därför föreningen har tagit namnet Sipineq, som anknyter till en gammal inuitsaga om en nyfödd pojke som byter kön genom att dela sin egen penis och göra ett kvinnligt könsorgan under förlossningen. Och ett nyfött barn som bytte kön kallades en sipineq. Ordet ”sipineq” betyder ”att knäcka”.

Hbtqi-personers rättigheter på Grönland är bland de mest omfattande i jämförelse med andra västerländska länder.

Sipineq+, som arbetar ideellt och utan ekonomiskt stöd, fick hjälp med översättningarna och språkbehandlingen av frivilliga översättare och universitetsstudenter. Projektet möjliggjordes ekonomiskt av att Sipineq+ fick en donation från organisationen HBT+ Danmark och pengarnas användes för att finansiera utgivningen av en ordbok som kommer att skickas till bland annat skolor.