Nyheter

Ny studie på gång om transpersoner och arbete

Ung person i rullstol med en blombukett fastsatt på stolen och bredvid en transflagga

Transpersoner är oftare än majoritetsbefolkningen arbetslösa och fattiga. Nu ska en ny studie göras för att ta reda på varför. – Forskning på utsatta minoritetsgrupper måste vara väl förankrad  och gruppen måste göras delaktig, säger Lukas Romson från Rätt OLika.

Det finns väldigt lite forskning om transpersoner och arbetsmarknaden och därför ska nu en ny kartläggning genomföras.

Lukas Romson från Rätt OLika och Christina Ahlzén från Medida har fått uppdraget att göra studien om transpersoners situation på arbetsmarknaden och deras privatekonomi: Transpersoner, arbete och plånbok. 

”Studien kommer omfatta transpersoner i både Sverige, Finland och Åland och förhoppningen är att hitta en del svar på frågor om transpersoners högre arbetslöshet och fattigdom”, skriver Romson och Ahlzén i ett pressmeddelande.

– Det är ont om forskning på området, men det som finns visar att gruppen oftare är arbetslös och har lägre inkomster än andra. Vi hoppas när vi är färdiga kunna bidra med lite mer kunskap om varför, säger Christina Ahlzén i ett uttalande.

Hon tillägger: 

– Samtidigt vill vi även titta lite på frågor om exempelvis arbetsmiljö, trivsel och skuldsättning.

Ny transstudie i samarbete med trans och hbtqi-organisationer

Studien görs i samarbete med trans- och hbtqi-organisationer, bland dem: RFSL, FPES och Transammans i Sverige, Regnbågsfyren på Åland och Seta i Finland. Målet är att nå så många deltagare som möjligt med den enkät som kommer genomföras under den första fasen under våren.

– Samverkan med frivilligorganisationerna är väldigt viktig för oss. Forskning på utsatta minoritetsgrupper måste vara väl förankrad  och gruppen måste göras delaktig.  Dessutom, utan deras kunskaper och deras hjälp att sprida enkäten, skulle vi inte klara detta, säger Lukas Romson och fortsätter:

– Det är lätt för mig som transperson och aktivist sedan mer än tjugo år att se problemen med den höga arbetslösheten och fattigdomen i gruppen. Men anekdoter och magkänsla duger inte som underlag för verkliga insatser från stat, kommun och myndigheter. Därför är det väldigt spännande och viktigt att nu kunna göra en ordentlig studie och få verkliga fakta i frågorna.

Under våren ska alltså en kvantitativ enkät genomföras. Slutrapporten beräknas presenteras någon gång innan årets slut.