Nyheter

Stigmat kring hiv – ”obefogad rädsla”

Sophie Lönn

Personer som lever med hiv i Sverige i dag har generellt en god hälsa och livskvalité. Även om det fortfarande kan ses som ett stigma. Fempers nyheter har inför den Internationella dagen mot diskriminering pratat med Sophie Lönn från föreningen Noaks Ark som arbetar med att bryta stigmat kring hiv-frågor.

I dag lever cirka 8 500 personer med hiv i Sverige. Och runt 95 procent av dem har välbehandlad hiv, där hiv inte överförs vid sex, enligt data från Folkhälsomyndigheten.

På föreningen Noaks Ark arbetar man systematiskt utifrån visionen att alla som lever med behandlad hiv ska bemötas med respekt.

– För oss är varje dag är Zero Discrimination Day, eftersom vi dagligen jobbar med kunskapshöjande insatser och informationskampanjer, säger Sophie Lönn, kansli- och kommunikationschef hos Noaks Ark till Fempers nyheter.

Sophie Lönn beskriver att de frågor föreningen arbetar med egentligen berör en mycket bred målgrupp, men att det är en utmaning att med bristande resurser att nå ut på alla plan i mediebruset, eftersom traditionella medier ofta inte är intresserade av frågan. 

Kunskap om hiv till en bred allmänhet för att bryta stigma

Noaks Arks utåtriktade arbete består i nationella kampanjer som exempelvis ”Ett stick i fingret” som innehåller två budskap: dels om hiv-prevention och om vikten av att gå att testa sig, dels att minska stigmat genom att hamra in budskapet att behandlad hiv smittar inte. Kampanjerna har riktade budskap som vänder sig till en bred allmänhet. 

När Lönn får frågan om vad stigmat mot personer som lever med behandlad hiv i grund och botten beror på, svarar hon att det många gånger handlar om obefogad rädsla i kombination med bristande kunskap. 

Att ta till sig negativa nyheter är dock djupt mänskligt, menar Lönn, eftersom det är ett slags överlevnadsmekanism när vi upplever fara.

– Det gäller de allra flesta fenomen i samhället, oavsett om det handlar om krig, sjukdomar eller annat. Man sållar bort goda nyheter, eftersom man vill vara på sin vakt, så att säga, säger Sophie Lönn.

Hiv i populärkulturen

En annan aspekt handlar om representationer av personer med behandlad hiv i populärkulturen och hur det påverkar ens referensramar. 

När berättelser om hiv produceras utgår man ofta från det historiska traumat från 1980- och 90-talet, vilket är en tidsperiod man inte får glömma bort. Den dominerande representationen av hiv som finns inom populärkulturen handlar generellt om tiden på 80-talet då det inte fanns effektiv medicinering. Det är ofta otroligt välgjorda film- och tv-produktioner, men om man ska problematisera så kan det finnas en risk att det blir den enda referens som många har i idag till hiv och det kan påverka hur man uppfattar att det är att leva med hiv även i nutid. 

– Det viktiga är fortsatt kunskapsspridning på alla nivåer. Civilsamhället spelar en avgörande roll, och det måste finnas mötesplatser där man kan fånga upp de behov som finns, säger Lönn och fortsätter: 

– Många gånger handlar det om gemenskap. Det kan handla om sociala aktiviteter, att man ordnar fika och middagar, till exempel vid påsk och jul och gemensamma utflykter. Det viktiga i projekt som handlar om riktad verksamhet är att det finns en långsiktighet och kontinuitet i planeringen.

Könssjukdomar ökar

Könssjukdomarna gonorré och syfilis har ökat kraftigt i Sverige de senaste tio åren, rapporterade SVT förra veckan.

På Stockholms mottagning för sexuell hälsa, en av landets största mottagningar för könssjukdomar, har man noterat en ökning bland kvinnor med gonorré, men det nya i sammanhanget är att yngre personer får allvarliga infektioner. Samtidigt har klamydiafallen minskat med knappt 20 procent under samma tidsperiod.

Venhälsans överläkare Finn Filén säger till SVT att han är mindre oroad över ökningen och kopplar frågan till stigmat kring hiv.

– Det är bra att folk i dag inte är lika rädda för hiv och aids som man var på 1990-talet, säger han till SVT. 

Han rekommenderar dock att den som har sex med en ny partner bör testa sig efter en vecka för att undvika eventuella komplikationer.

Enligt RFSU:s årliga mätningar ökar användningen av kondom i Sverige. 40 procent av 16–65-åringarna har använt kondom under det senaste året. Men det är endast tolv procent av dem som alltid använder kondom.

Fakta/Internationella dagen mot diskriminering

Den första mars är det FN-dagen Zero Discrimination Day (på svenska: Internationella Dagen mot Diskriminering), som firas varje år av FN och andra organisationer. Dagen har instiftats av UNAIDS, som arbetar för att bekämpa diskriminering av människor som lever med hiv/aids.

Syftet med dagen är att beakta kampen mot diskriminering och stigmatisering mot personer som lever med hiv på såväl nationell som internationell nivå.