Författare: Matilda Lindgren

Kroppen som idé

Recension Under en polemisk vår på kultursidorna och parallellt med firandet…