Essä

Adams första fru

Problemet mellan Adam och Lilith uppstår inte av Adams vilja att underkasta Lilith utan Liliths vilja till lika dominans. Lave Galo reder ut i fjärde och sista delen av sommarföljetongen Patriarkatet är en myt.

När Adam fann sig ensam i sitt eget sällskap skapades Lilith från jorden, som honom, och blev hans fru. “Lägg dig under mig”, sa Adam. “Ligg under mig, du!”, svarade hon: “Vi är lika, vi båda är gjorda från jord”.

Det fortsatta maktspelet skapade en sådan friktion att Lilith försvann långt ifrån Edens trädgård för att sedan fly till Röda Havet. Änglarna hörde Adams böner som vädjade om Liliths återvändo och reste till henne.

Änglarna tvingade Lilith att välja mellan att lyda Adam som hans hustru eller förbannas som flykting, för henne var valet orättvist men enkelt. När änglarna lämnade Lilith var hon inte längre Adams heliga fru i världen, utan en hämndlysten mörderska. I vetskap om det misslyckade äktenskapet skapade Gud en andra fru till Adam, men denna gång från hans eget revben: Eva.

Liliths personlighet härstammar från sumeriska kvinnodemonen lilītu, vars namn betyder “nattmonster”. Hennes bröst är inte fyllda med mjölk, utan gift – en sexuellt frustrerad kvinna som är ofruktbar, förförande och ogudaktig.

Lilith blev för evigt fruktad av män som hörde om hennes erotiska jakter för att reproducera demoner, medan kvinnor var rädda om sina barn så de inte föll offer för hennes hämnd.

Utanför hustru-paradigmet

I berättelsen om Inannas nedfall får Lilith ett ultimatum av Enki som vill att hon överlämnar sin status till en manlig figur i utbyte mot att räddas från underjorden. Men i denna myt får vi se ödet som väntar på andra sidan av ett sådant ultimatum – då Lilith väljer att avvisas från den gudomliga världen och vägra manlig auktoritet.

Den symboliska flykten till Röda Havet där Moses kom att frigöra judarna visar att Lilith är medveten om sitt slaveri, vilket utgör ett hot för den rådande makten enligt vilken Lilith är en opålitlig varelse med blodiga intentioner.

Problemet mellan Adam och Lilith uppstår inte av Adams vilja att underkasta Lilith utan Liliths vilja till lika dominans. Lilith förolämpar inte endast den äktenskapliga institutionen genom att vägra vara underordnad utan även dess hierarkiska struktur genom att kräva överhanden.

Det moderna patriarkatet är en imitation av denna svartmålning av kvinnor vars begär hamnar utanför paradigmet av den lydiga hustrun. Konsekvensen av att markera sitt förtryck som kvinna, hävda en fri agens och hota den dominanta maskulinitetens beroende av ens underkastelse innebär olika former av social alienering; inklusive den sexuella.

“Ligg under mig” kan referera till både en bugning och sexposition. Hur som helst relaterar Liliths markering av självbestämmande till en sexuell makt som anses vara hotfull och oren – dominant sexualitet är på så sätt en dygd i Adam men tabu för Lilith.

Förtrycker fortsätter sig självt

För en tydligare bild av relationen mellan socialt och sexuellt förtryck förklarar Audre Lorde, i essän Uses of the erotic från 1978, att förtrycket upprätthåller sig självt genom att förvränga maktkällor inom de förtrycktas kultur som kan ge energi för förändring:

“För kvinnor har detta inneburit ett förtryck av det erotiska som en ansedd källa till makt och information i våra liv”.

Enligt Lorde är den erotiska energin en intuitiv kunskapskälla vars syfte sträcker sig längre än sovrummet, till samhällets centrum som en transformativ kraft i motstånd till förtryckarsystem. Detta kan förklara varför Lilith, som en konsekvens av att vägra underkastelse, målas upp som en sexsymbol.

Dagens böcker och filmer i popkultur skildrar fortfarande Lilith i karaktär av demoner och häxor, inte sällan med ett äpple i handen eller orm i håret – medan äpplet är en mytologisk, vetenskaplig och religiös symbol för kunskap står ormen för återfödelse. Vad säger det?

Enligt jineolojî, den kurdiska kvinnorörelsens teori, ser dagens historieberättare häxor som patriarkatet ser mäktiga kvinnor och som Adam såg Lilith: vis, erotisk … och därför farlig.

Patriarkatet är en myt

Del 1: Inannas nedfall

Del 2: Ur Ninurras bägare

Del 3: Kampen mellan Marduk och Ti’amat

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV