Essä

Kvinnan bredvid Eleanor Roosevelt

Adams första fru

Kampen mellan Marduk och Ti’amat

Ur Ninurras bägare

Inannas nedfall