Intervju

Fogelstad – en plats där alla ska få vara med och skapa

Tjia Torpe, och rösträttsfestival vid återinvigningen av Lilla Ulfåsa.

– Representativitet är oerhört viktigt, men vi måste också komma ut ur våra hörnor och träffas, säger Tjia Torpe, ordförande i Insamlingsstiftelsen Fogelstad,  efter förra helgens rösträttsfestival och återinvigning av Lilla Ulfåsa på Fogelstad.

Tillsammans med vänföreningen Fogelstad, kulturföreningen Fogelstad och Musikteaterföreningen Fogelstad stod Insamlingsstiftelsen för planeringen av den nyss genomförda Rösträttsfestivalen på Fogelstad. Enligt arrangörerna såg den både till klass och intersektionalitet. En del besökare var dock kritiska och menade att homogeniteten bland talarna var för stor, speciellt om man räknade bort artisterna.

Tjia Torpe är mycket nöjd med festivalgruppens arbete och genomslaget den tydliga tanken om intersektionalitet fick.

– Vi hade Yolanda Bohm, Madeleine Opira och Edda Manga. Men de var inte där för att prata om sin etniska bakgrund utan som deltagande artister och forskare som alla andra. Maria Johansson, FQ*, skulle haft rollen som Selma Lagerlöf men blev tyvärr sjuk. Vi hade Birgitta Dahl, Gunilla Thorgren och Ida Östensson, feminister från tre olika epoker och sammanhang. Det blev många spännande samtal.

Fler perspektiv

Idén om en festival kommer från Insamlingsstiftelsen, som annars i första hand ska ägna sig åt att renovera, driva och så småningom kanske förvalta huset Lilla Ulfåsa.

– Vår tanke är en festival vart fjärde år, året före valet, säger Tjia Torpe.

Dels för att själva firandet av kvinnans rösträtt är nationell angelägenhet, dels för att det inte räcker med att ha rösträtt, precis som upphovskvinnorna på Fogelstad påpekade. Den måste utnyttjas också.

I samma kvinnors anda betyder det att olika perspektiv måste mötas, för att komma fram till hur rösträtten och medborgarskapet ska nyttjas. Upphovskvinnorna fokuserade på klass, nu är perspektiven fler, men betydelsen av mötet med de andra densamma.

– Förortsfeminister och gammelfeminister måste lära känna varandra, käka middag ihop, bli smått förbannade på varandra, ses igen till frukost och ta upp samtalet då, säger Tjia Torpe.

Hon hoppas att Fogelstad åter blir en plats där oliktänkande kvinnor möts, ser vad de har gemensamt och hur de kan hjälpa varandra.

– Med bibehållen särart, påpekar Tjia Torpe.

Resan har precis börjat – kvinnor firar 100 år som myndiga

Lina Brustad på Rösträttsfestivalen 2021
Lina Brustad på Rösträttsfestivalen 2021. FOTO: Eva Lindholm

Lina Brustad, som sitter i vänföreningens styrelse sedan i våras, håller med om vikten av representation och intersektionellt perspektiv.

– Målgrupperna måste vara med och sätta agendan, annars blir det uppifrån och ned.

Vilket i och för sig folkbildningen alltid varit parallellt med att den varit en emancipatorisk rörelse menar Lina Brustad.

– Det är en paradox.

Utrymme för samtal

Vänföreningen ska driva innehållet på Fogelstad och vara progressiva i Fogelstadskvinnornas anda, där ingår att fundera på vilka som är målgruppen idag? Då var det nyblivna medborgare som skulle lära sig om samhället och använda sin rösträtt. Vad behövs för att man ska rösta och agera partipolitiskt idag undrar Lina Brustad?

– Nu har vi ju obligatorisk grundskola, nästan alla går på gymnasiet och många på högskola. Samtidigt minskar röstdeltagandet och de politiska partierna tappar medlemmar. Vad behövs nu för att utvecklas som individ och för att förstå demokrati på djupet?

Lina Brustad funderar kring uppdelningen i folket å ena sidan och politiker å andra sidan.

– Politiken är ju vi, som medborgare har vi inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Har man kapacitet bör man engagera sig.

Men alla har inte kapacitet av olika skäl, så hur skapas förutsättningar för fler? Då är vi tillbaka på Lilla Ulfåsa och mötesplatsen igen. Lina Brustad ser olika kurser och debatter framför sig.

– Det ska vara en plats för samtal, där man får tycka olika, en plats för kontroversiella föreläsare, och en plats där alla får vara med och skapa innehåll.

Klyfta i samhället

Så hur ser de egna styrelserna ut med tanke på intersektionalitet? Tjia Torpe är nöjd, möjligen saknas de yngre.

– Vi har skitbra styrelser, mycket kunskap och stora nätverk, vi har de som är profilerade i intersektionalitetsfrågor, funkisaktivister, olika bakgrunder, olika sexuell läggning, olika politiska läger, centerpartister, liberaler, miljöpartister och fiare.

Lina Brustad är mer kritisk men betonar att de är medvetna om att styrelsen är homogen.

– Det är svårt med geografisk bredd, landsbygd kontra storstad, det är en klyfta i samhället, och en process att säkerställa att personer från olika målgrupper tar plats i styrelsen.

Redan den 18-19 september möts de båda styrelserna på Lilla Ulfåsa för att jobba fram en gemensam strategi. Redan har Vänföreningen planer på en podd, Tidevarvet, och Insamlingsstiftelsen hoppas på en Urkurs, i dubbel bemärkelse, nästa sommar. Urkurs hette den allra första kursen på Fogelstad kvinnliga medborgarskola.

Men innan dess behövs mer pengar, fler donationer och gärna fler månadsgivare.

– Ge efter förmåga är vad som gäller, som alltid, säger Tjia Torpe.

* FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder vänder sig till alla som själva identifierar sig som flickor/kvinnor med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet.

MER LÄSNING: 

Resan har precis börjat – kvinnor firar 100 år som myndiga

Röster om rösträttsfestivalen