Nyheter

Feminister larmar globalt – ytterhögern vinner mark

Mer än hälften av världens befolkning styrs idag av ytterhögerns nationalistiska ledare. Samtidigt tar sig fundamentalister och fascister in i parlamenten på både nationell och lokal nivå världen över. Nu larmar globala feministorganisationen Awid om konsekvenserna.

Det råder backlash för feministiska frågor och sociala rättvisefrågor och både mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter hotas när ultranationalister, fundamentalister och abortmotståndare vinner mark.

Det är utgångspunkten för rapporten Rights at risk: The Observatory on the Universality of Rights Trends Report 2021 från Awid.

I rapporten beskrivs en oroväckande utveckling när det gäller feministiska frågor och rättighetsfrågor i ljuset av att mer än hälften av världens befolkning idag styrs av ytterhögerns nationalistiska ledare. Detta samtidigt som fundamentalister och fascister har tagit sig in i beslutsfattande organ både på nationell och lokal nivå, såsom parlament och kommunhus, världen över.

Ultimata fiender

När dessa, som i rapporten kallas ”anti-rights actors”, kommer till makten undermineras i första hand de sårbara delarna av det politiska skyddsnätet. Det som är till för de mest utsatta i samhället. När sociala skyddsnät eroderas ökar möjligheterna för antirättighets-aktörerna att avancera. Till sin hjälp tar de storsatsningar på sociala medier.

Ultranationalister och den rad andra aktörer som inte vill se mänskliga rättigheter som ledstjärnor inom olika samhällsområden förenas genom främlingsfientlighet och en stark betoning på vikten av en återgång till patriarkala och heteronormativa familjevärderingar, vilket även förenar länder med olika religiösa inriktningar globalt.

I dessa länder står kärnfamiljen i fokus och fungerar som bas för politik, ekonomi och nationsbygge. Samtidigt som man pekar ut grupper, oftast olika minoritetsgrupper, att slå ner och skylla svårigheter och djupa och komplexa samhällsproblem på.

Jämställdhet och social rättvisa och allas rätt till självbestämmande över sin kropp och sitt kön är ultimata fiender.

LÄS MER: Nykonservativa rörelser ett reellt hot

Försvagar globala institutioner

Situationen förvärras av att världens rikedomar i allt högre utsträckning koncentreras i händerna på några få globala företag och individer. I rapporten framkommer att dessa ofta ger sken av att anamma mänskliga rättigheter, men i och med att de står för en nyliberal marknadsfundamentalistisk agenda, så driver de på utvecklingen i en riktning som underminerar allt vad rättigheter heter samtidigt som både fattigdom och sociala orättvisor ökar.

Dessutom finansierar dessa företag och rika individer andra aktörer som har som vision att underminera mänskliga rättigheter. Allt sker helt utan insyn och utan att varken de eller någon annan någonsin ställas till svars.

Att några företag idag är så mäktiga har också bidragit till att försvaga alla globala multinationella institutioner.

Rapporten varnar för att partnerskap mellan FN och företag är särskilt oroväckande för feministiska rörelser i ett sammanhang där antirättighets-aktörer vinner mark. Exempelvis i samband med 25-årsjubileet för Kvinnokonferensen i Peking hölls Generation equality forum online som Fempers nyheter har skrivit om tidigare, vilket organiserades kring olika ”åtgärdskoalitioner”. Varje åtgärdskoalition hade en rad privata aktörer som deltog utifrån kriteriet att de skulle ha konkreta handlingsplaner för att uppnå jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Underminerar basala rättigheter

Den här typen av partnerskap som involverar företag och privata aktörer blir allt vanligare, eftersom det saknas en stark kärnfinansiering av FN. Det leder i sin tur till fragmentisering och konkurrens och underminerar i slutänden hela systemet som är till för att värna mänskliga rättigheter och allas lika rättigheter.

För närvarande är ett flertal företag engagerade i att blockera försök som görs vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC) för att stoppa straffrihet för företagsövergrepp och kränkningar, såsom markförstörelse, plundring av naturresurser, utnyttjande av arbetskraft och miljöskador.

I nuläget kan dessa företag hänvisa till FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, som är frivilliga. Dessa frivilliga principer har lett till en rådande straffrihet som innebär att lokalsamhällena som drabbas erbjuds mycket lite i utbyte mot förstörelsen av deras hälsa och försörjning.

I rapporten granskas även antirättighets-aktörerna. De identifieras och deras strategier och metoder gås igenom liksom vem som finansierar dem.

Grunden för dessa aktörer handlar om att förmedla sin bild av verkligheten och därigenom ”omforma kulturen”. Det gör man genom att ta till koncept som genusideologi och kulturimperialism samt abortfrågan.

I nästa utgåva tittar vi med hjälp av Awids rapport närmare på vilka antirättighets-aktörerna är och deras finansiärer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV