Nyheter

Friande dom i förtalsmål kan gå till högsta domstolen

Från vänster: Silas Aliki, Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil.

Hovrätten i Göteborg friar Ann-Sofie Hermansson från åtalet om grovt förtal. Medan Hermansson ser domen som en seger för yttrandefriheten, ser målsägandena inget annat alternativ än att överklaga.

Med hänvisning till politiskt sammanhang blev Ann-Sofie Hermansson friad för åtalet om grovt förtal även i Hovrätten.

– Domen innebär att man kan säga vad som helst inom ramen för den offentliga debatten, säger Silas Aliki, ombud för Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil.

Hovrätten slår nämligen fast att de blogginlägg som Ann-Sofie Hermansson skrev när hon var kommunstyrelsens ordförande ”gjordes i en pågående debatt om samhällsfrågor av stort allmänt intresse”. Ordet debatt får härmed en central betydelse.

Silas Aliki, ombud för de målsägande, menar den här tolkningen gör att det i förlängningen blir det omöjligt för staten att skydda enskilda medborgare som engagerat sig i samhällsdebatten.

– Det gör mig orolig, staten ska skydda enskildas personliga integritet, kretsen som ska tåla mer ska vara snäv.

Inte övertygad

Även Mårten Schultz, professor i civilrätt, ställer sig frågande till att begreppet debatt används på detta sätt och om det var en korrekt beskrivning av situationen.

– Vi har en respekterad högt uppsatt politiker med stor plattform och så har vi två inte så kända personer, som inte heller ges genmäle på bloggen. Jag tänker att en debatt är minst två personer som har ett meningsutbyte. Det här är lite udda.

Överlag menar dock Schultz att hovrättens dom är välskriven och att friandet av Hermansson inte var oväntat.

– Men hovrätten övertygar inte i sak, tingsrättens dom var mer logisk.

Schultz syftar på att innan hovrätten kommer fram till att beskrivningarna av Abdullahi och Doubakil i Hermanssons blogg inte utgör ”uppgifter”, i den mening som avses i förtalsbestämmelsen, förs ett längre resonemang om yttrandefrihet i relation till politisk debatt.

– Den bedömningen (om uppgifter, reds anm) borde göras isolerad ifrån diskussionen om yttrandefrihet.

Vägs ände

Några timmar efter att domen meddelats höll de båda målsäganden Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil presskonferens. Märkbart berörda berättade de hur de upplevt de senaste tre åren, hur de känt sig marginaliserade och demoniserade. 

– Vi kom till vägs ände, vi var tvungna att väcka enskilt åtal för grovt förtal för att få någon form av upprättelse, för oss men även för andra, sa Maimuna Abdullahi.

Fatima Doubakil konstaterade att nu var de på samma plats igen.

– Vi har landat i att vi inte har något alternativ, vi kommer driva detta till Högsta domstolen.

”Egentligen handlar detta inte alls om oss”

”Vore bra med vägledning”

Mårten Schultz hoppas att Högsta domstolen ger prövningstillstånd.

– De har inte haft den här typen av klassiska förtalsmål på länge och här finns prejudikatfrågor som det vore bra med vägledning i.

Silas Aliki, de målsägandes ombud, går längre i sitt resonemang, och menar att hovrättens dom blir en praxis som utgör ett hot mot samhället.

Fempers nyheter har utan framgång sökt Ann-Sofie Hermansson för en kommentar. Till Expressen säger hon att domen är en seger för yttrandefrihet och demokrati. Och till TT att hon inte ångrar något hon sagt eller skrivit i sammanhanget:

– Jag vill uppmana framförallt andra att inte låta sig tystas, utan våga tala klarspråk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV