Nyheter

Ny barometer ska stärka insatser mot segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) lanserar nu statistikverktyget Segregationsbarometern. Den besvarar frågor som hur mycket inkomsterna skiljer sig mellan olika områden i en kommun, var flest barn är inskrivna i förskolan och skillnader i utbildningsnivå mellan statsdelar.

Vidare visar barometern hur svaren på frågor som dessa och fler hänger ihop med segrationens utveckling. Syftet är bidra till effektivare insatser för att bryta segregationen.

– Genom att arbeta med mätning och uppföljning kan aktörerna få en gemensam bild av läget, och få upp ögonen för vilken typ av frågor det finns störst behov att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation. Deras insatser blir mer träffsäkra, då de baseras på kunskap och statistik, säger Anders Kessling, direktör för Delmos, i ett pressmeddelande.

I juli presenterade Delmos en unik studie som visar att boendesegregationen ökat kraftigt sedan 1990-talet. Mest segregerat lever hög- och låginkomsttagare.

Skilda världar – 30 år med ökad boendesegregation

FAKTA/Segregationsbarometern  

• Riktar sig till aktörer som arbetar mot segregation inom offentlig sektor samt civilsamhälle, men även journalister som bevakar frågan.

• Innehåller 19 indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa.

• Indikatorerna kan brytas ner på bakgrundsvariabler som kön, inrikes/utrikes född och ålder, samt olika geografiska nivåer.

• Bygger på ett nytt mått, där fem områdestyper definieras utifrån socioekonomiska förutsättningar.