Nyheter

Sköra framsteg i EU:s nya jämställdhetsindex

Helena Dalli, EU:s jämställdhetskommissionär, september 2021.

Hälsa stod i centrum när EU:s jämställdhetsinstitut Eige presenterade sitt senaste index på torsdagen med rubriken ”Sköra framsteg, stora förluster”.

– Även i det mest robusta hälsovårdssystem har tillgången till behandling och omsorg satts på spel under pandemin, sade EU:s jämställdhetskommissionär Helena Dalli, i samband med presentationen.

Förutom hälsa tillhör arbete, pengar, kunskap, makt och tid de indikatorer som avgör hur nära eller långt ifrån jämställdhet ett land befinner sig. Utifrån resultaten pekar Eige också ut områden för förbättringar. Presentationen livesändes, och hela indexet samt tidigare rapporter finns tillgängliga här.

Indexet har utvecklats, och ägt rum med allt jämnare mellanrum sedan 2005. Sverige och Danmark toppar mätningarna sedan 2010 så även denna gång, medan Luxemburg, Litauen och Nederländerna har gjort de största framstegen.

När det gäller ekonomisk jämställdhet uppges Sverige vara det enda EU-land där utvecklingen gått bakåt i senaste mätningen. Särskilt stor är fattigdomsrisken för äldre, ensamstående kvinnor. Och både i Nederländerna och Sverige löper romska kvinnor 13 gånger högre risk för fattigdom, jämfört med genomsnittsbefolkningen.

Ett område som inte ingår i Eiges index är mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dock presenteras statistik. Till exempel toppar Finland, Malta och Lettland toppar statistiken över mäns dödliga våld mot kvinnor, och även Sverige ligger relativt högt. Och kostnaderna för våldet uppgår enligt Eiges beräkningar till tusentals miljarder – varje år.

Inga nya jämförbara siffror för hela EU har tagits fram sedan Eiges sammansatta studie 2017. Då låg de nordiska länderna i topp trots hög rankning i jämställdhetsindexet, en paradox som förbryllat experterna vilket Feministiskt perspektiv rapporterat om tidigare.

Eige konstaterar att våldet har en central plats i jämställdhetsdebatter och -undersökningar, men mäter våld, inte könsskillnader och därför inte kan mätas på samma sätt som de andra indikatorerna.

Läs även:

2021-07-09 | Våldet mot kvinnor kostar EU tusentals miljarder varje år

Feministiskt perspektivs rapportering om tidigare studier:

2021-01-19 | Skattebetalarnas pengar ska främja jämställdhet

2019-10-18 | Långt kvar till målet om jämställdhet för alla EU-länder

2019-05-07 | Bakslag för jämställdheten i EU: ”Utan mål funkar ingenting”

2015-07-17 | Mest jämställdhet och mest våld i Sverige av EU-länderna

2014-12-19 | Motsägelsefulla siffror om våld och jämställdhet förbryllar EU

2013-11-08 | Reell jämställdhet finns inte i det mest jämställda av länder

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV