Nyheter

Krav på Iran att upphäva ny kvinnofientlig lag

Bildetaljhandlaren Maryam Roohani tillsammans med praktikanten  Farahnaz Deravi i Tehran Iran, april 2021.

FN-experter uppmanar Iran att upphäva en ny lag, som de menar kränker kvinnors mänskliga rättigheter. Befolkningslagen hotar en redan begränsad aborträtt, förbjuder frivillig sterilisering och motverkar preventivmedelsanvändning.

Syftet med den nya lagen, som trädde i kraft i veckan, är att få fart på barnafödandet i landet. Irans befolkning blir allt äldre och landets högste ledare, Ali Hosseini Khamenei, vill att befolkningen ska växa från nuvarande 85 miljoner invånare.

Den lag som nu antagits gick via ett snabbspår – en provisorisk parlamentarisk kommitté – och inte via en offentlig parlamentarisk omröstning. Den godkändes sedan av Väktarrådet.

Under veckan gick en grupp FN-experter, ledda av Javaid Rehman, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, ut och sade att lagen strider mot kvinnors rättigheter enligt internationell rätt.

I ett uttalande säger de att den nya lagen innehåller en del oklara formuleringar och att det skulle kunna innebära att abort faller under brottsdefinitionen ”korruption på jorden” vilket i så fall skulle kunna leda till dödsstraff.

”Konsekvenserna av denna lag kommer att vara förödande för kvinnors och flickors rätt till hälsa och representerar en alarmerande och regressiv helomvändning av en regering som tidigare har hyllats för framsteg när det gäller rätten till hälsa”, står det vidare i uttalandet från FN.

”Det är chockerande att se i vilken utsträckning myndigheterna har tillämpat strafflagstiftning för att begränsa kvinnors grundläggande rättigheter.”

Även människorättsorganisationen Human rights watch har kritiserat lagen, som de menar sätter kvinnors hälsa i risk, och kräver att den upphävs.

I den nya lagen finns delar som syftar till att uppmuntra till äktenskap genom olika incitament, såsom bidrag i form av mark och bilar till de som gifter sig.

Men det framkommer också att en särskild kommitté bestående av företrädare för rättsväsendet, islamiska jurister, lagstiftare och läkare ska ha det sista ordet när det handlar om beviljande av terapeutisk abort i fall då kvinnans liv hotas eller vid fosteravvikelser.

Det finns även ett förbud mot gratis distribution av preventivmedel och den statligt ägda tv:n uppmanas uppmuntra iranierna att föda barn och bilda familj.

FAKTA/Väktarrådet

Väktarrådet består av tolv medlemmar, sex konservativa jurister och sex mullor, som den högste ledaren- ayatollan –  utser. Rådet kontrollerar att lagar som stiftas av parlamentet överensstämmer med islam och författningen. Och beslutar om vilka kandidater som får ställa upp i de allmänna valen.

Läs även:

2021-06-01 | Narges Mohammadi vägrar lyda nya fängelsedomen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV