Krönika

Ta makten över dina pensionspengar!

Gudrun Schyman.

”Svenska pensionspengar ser alltså till att kärnvapenstaterna kan hålla sina kärnvapen i trim. Och detta kallas dessutom hållbara placeringar!” Gudrun Schyman om hur AP-fondernas gränslösa hyckleri frodas.

Nu tänker  jag inte på det faktum att pensionerna är alldeles för låga för alldeles för många, särskilt för kvinnor, att garantipensionerna måste höjas rejält och att den institution som är en gigantisk bromskloss så fort det ska göras förändringar, Pensionsarbetsgruppen, måste upplösas. Nej nu tänker jag på vad pengarna används till under tiden som vi väntar på utbetalningarna. Ni vet, AP-fonderna, de fonder som ska garantera att pengarna inte förlorar i värde under tiden utan snarare ska växa.

Vi har ett problem här. Uppgiften för fonderna är inte bara att de ska arbeta för långsiktigt hög avkastning, utan enligt lag ska de också investera ansvarsfullt, för att främja en hållbar utveckling.  Men sanningen är att en stor del av våra framtida pensioner investeras i fossila tillgångar, palmolje- och sojajättar och köttbolag som bidrar till enorma koldioxidutsläpp och stödjer verksamheter som strider mot mänskliga rättigheter. Därför är vi nu flera som har anmält AP-fonderna till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Totalt handlar det om innehav för drygt en miljard kronor i 15 svartlistade bolag.

Men inte nog med det. Nu visar en granskning som Ekonomiekot på Sveriges radio gjort att Tredje AP-fonden investerar svenskarnas pensionspengar i kärnvapenrelaterade bolag. Totalt handlar det om innehav för drygt en miljard kronor i 15 svartlistade bolag. De statliga pensionsfonderna Första till Fjärde AP-fonderna har ett lagstadgat hållbarhetskrav på sig sedan 2019. Och tredje AP-fonden är en av buffertfonderna inom det svenska pensionssystemet. I förarbetet till lagen (som reglerar AP-fondernas verksamhet)  skriver regeringen att FN:s icke-spridningsavtal “innehåller ett tydligt åtagande för kärnvapenstaterna att nedrusta” och att det ”bör få återverkningar” på de allmänna pensionsfondernas investeringsbeslut.

Ekonomiekot har gått igenom samtliga svenska fonders innehav och jämfört med så kallade svarta listor, exkluderingslistor, från storbankerna och Sjunde AP-fonden. Både denna granskning och årets rapport från Svenska läkare mot kärnvapen visar att Tredje AP-fonden äger aktier i kärnvapenrelaterade bolag för drygt en miljard kronor. Tredje AP-fonden sticker inte bara ut bland AP-fonderna, utan är den fond av samtliga nästan 600 fonder som har störst och flest investeringar i kärnvapenbolag, visar Ekonomiekots granskning.

Svenska pensionspengar ser alltså till att kärnvapenstaterna kan hålla sina kärnvapen i trim.

Peter Lundkvist, ägar- och hållbarhetsansvarig på Tredje AP-fonden och i år också ordförande för AP-fondernas gemensamma etikråd, svarar ”ja” på frågan om Tredje AP-fonden får investera i kärnvapen. Han bedömer att de här innehaven är förenliga med lagstiftningen, i enlighet med Etikrådets tolkning av FN:s icke-spridningsavtal. Där står det att kärnvapenstaterna Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA har rätt att inneha och underhålla kärnvapensystemen, med syfte att säkerställa deras funktion, och därmed är det fritt fram för Sverige att placera pengar i de bolag som möjliggör detta. De får existera och är investeringsbara för Tredje AP-fonden så länge de inte bryter mot ickespridningsavtalet och det gör de inte, enligt Peter Lundkvist.

Va!?! Visste ni det? Det är ju inte klokt. Svenska pensionspengar ser alltså till att kärnvapenstaterna kan hålla sina kärnvapen i trim. Och detta kallas dessutom hållbara placeringar! Jag hittar snart inte ord för det hyckleri som frodas kring pensionsplaceringarna. Parollen ”Låt pensionspengarna få fötter!” har väl aldrig varit så aktuell som nu. Ta telefonen och ring AP-fonderna, till exempel Peter Lundkvist, gå till din bank och kräv redovisning av dina egna placeringar, byt fonder och banker utan pardon. Ta makten över dina egna pengar och låt de som har makten få veta vad du tycker. Nu!

Gudrun Schyman är frilansfeminist, Feministiskt initiativs ledamot i Simrishamns kommunfullmäktige och återkommande krönikör i Fempers nyheter.

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.