Intervju

Juristerna som vill sänka tröskeln till juridiken

Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn.

Att göra juridiken mer tillgänglig har fått två drivna jurister att lämna Advokatsamfundet för att satsa på en app. Något som väckt uppmärksamhet inom branschen. Fempers nyheter har intervjuat Nadja Hatem om satsningen.

Advokaterna Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn vill att fler ska hitta till och få billigare och snabbare svar på juridiska frågor i allmänhet och i utsatthet. Tillsammans driver de sedan i slutet av 2021 nystartade legaltech-bolaget Kliently.

– Vi såg ett enormt behov hos människor att ställa korta frågor, samtidigt som trösklarna till juridiken och advokaterna var för höga, säger Nadja Hatem.


Helhetsgrepp saknades

År 2009 grundade de som nyutexaminerade jurister Hatem och Sjunghamn juristbyrå som sedan blev HS Advokatbyrå.

Men allt började egentligen på kvinnojouren Terrafem.

– Jag och min kollega Anuta Sjunghamn träffades när vi efter studierna arbetade ett år på kvinnojouren Terrafem med juridisk rådgivning åt våldsutsatta kvinnor, säger Hatem.

– Redan då såg vi att många kvinnor var vilsna och inte fick den juridisk hjälp de behövde av sina ombud. De flesta hade många olika ärenden, brottmåls-, migrations- och vårdnadsärenden, och det saknades någon som tog ett helhetsgrepp på deras situation.

– Många kvinnor lyckades inte överblicka sin egen situation och kunde därför inte heller få rätt hjälp eller förstå vad som gällde. Det komplicerades ytterligare för dem som inte hade samma språk som de som skulle företräda dem, säger Hatem.

Nadja Hatem
Nadja Hatem. FOTO: Alexander Mahmoud

De erfarenheterna låg till grund för Hatems och Sjunghamns juristbyrå. Utan nätverk och trots finanskrisen som rådde när de startade upp lyckades de bygga en stark verksamhet med spetskompetens inom migration, familjerätt och brottmål.

Drivkraften i deras arbete som humanjurister har hela tiden varit att förenkla juridiken, göra den mer begriplig och tillgänglig samt bidra till förståelse för så många som möjligt. De arbetar efter att det bästa mötet sker mellan personer som förstår varandra oavsett språk, bakgrund eller ekonomisk situation.

”Någon måste vara först”

Juristbyrån blev 2015 en advokatbyrå efter att de blivit medlemmar i Advokatsamfundet – en prestigefylld bedrift.

Men trots att de lyckades antas av Advokatsamfundet, väljer de nu alltså att lämna för att kunna satsa på appen Kliently och sin övertygelse. Det har fått en del inom branschen att höja på ögonbrynen.

– Men någon måste vara först med att våga göra något nytt för att förändra branschen.

– Vår drivkraft har hela tiden varit att sänka trösklarna, göra juridiken mer tillgänglig och billigare, vilket vi gör genom appen.

– Digitaliseringen har länge upplevts som ”ett hot” inom branschen, som något som skulle kunna ta ärenden från riktiga byråer. Men för oss har digitaliseringen inneburit att komma närmare vårt mål, nämligen de människor som behöver hjälp.

De två entreprenörerna fick idén under sommaren 2021 och i december samma år lanserades appen, som byggdes på rekordtid. Det har inte heller varit svårt att hitta investerare. 


Vad är Kliently?

– Det är en app som erbjuder det vi vill, nämligen ger möjlighet för människor att få juridisk rådgivning snabbt, redan samma dag mot en låg ersättning oavsett var i landet en är. Idag erbjuds även rådgivning på flera olika språk och redan nu kan klienter rådgivning på svenska, engelska, persiska och arabiska, säger Hatem.

– Vår erfarenhet är att juridisk hjälp är för dyr för många och många vet inte ens till vem eller vart de ska vända sig. Känner man ingen som redan har erfarenhet av att ha träffat en jurist är det ett stort steg att ta, säger Hatem.

För en del människor föreligger det dessutom stora hinder för att söka juridisk rådgivning om de saknar kontakter, står utanför arbetsmarknaden, inte har uppehållstillstånd eller inte pratar svenska.

Målet är att nå ut

Via appen kan man få femton minuters juridisk rådgivning via ett videosamtal för 295 kronor. Att boka ett besök hos en advokat kan kosta flera tusenlappar per timme.

– Femton minuter räcker oftast för att lösa enkla förfrågningar, klargöra vad som gäller för den enskilda, svara på tvivel såsom ”jag vet inte om jag behöver en jurist” eller för att inleda ett ärende, säger Hatem.

– Snabbheten bygger på att vi har jurister som finns tillgängliga.

Appen sägs fungera ungefär som vårdapparna, vilka kritiserats för att användas mest av resursstarka personer i storstadsområdena.

– Utan att ha hunnit marknadsföra appen har vi haft ett 40-tal förfrågningar sedan december 2021, och det har varit många frågor från personer som skulle hittat till oss även på byrån, men vår målsättning är att nå ut till de vi har som mål att nå ut till. Det är vår drivkraft som humanjurister.

Läs även:

2021-10-26 | Intersektionella insikter kan ge bättre stöd till våldsutsatta

2021-12-03 | Unesco-pris till Terrafems Bernardita Núñez

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV