Nyheter

Fi prioriterar alla liv och allt levande inför valet

Teysir Subhi.

#val22: I helgen höll Feministiskt initiativ digital valkonferens. Partiet kommer ställa upp i alla val, men satsa mest på den lokala politiken. Inför valet kommer partiet prioritera tre politikområden: mänsklig säkerhet, miljö- och klimaträttvisa och folkhälsa.

På den första kongressdagen antogs valplattformen. I den fastslogs att partiet går till val med omsorg om alla liv och allt levande som huvudfråga. De politiska frågor som ska prioriteras inför valet har skurits ner från fem till tre.

I en intervju med Teysir Subhi i november förra året framkom att partiet även ville satsa på skolan och antirasism. Men efter helgens valkonferens har partiet alltså beslutat sig för att koncentrera sitt valbudskap kring tre huvudområden.

Gällande folkhälsa, som till stor del handlar om förebyggande arbete, ingår förslag som en samlad socialförsäkring och lokala försök med basinkomst. När det handlar om miljö- och klimaträttvisa slår partiet fast att det inte finns någon ”grön tillväxt”. En feministisk miljöpolitik innebär att inte konsumera mer resurser än planeten kan producera. Partiet föreslår bland annat gratis kollektivtrafik.

Mänsklig säkerhet handlar om att partiet betonar människors säkerhet med fokus på förebyggande konflikthantering framför territoriell säkerhet. De föreslår bland annat stoppad vapenexport, haverikommission för att utreda alla mord på kvinnor och vill att Sverige ratificerar ILO-konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter.

Partiet fattade även beslut om att anta Feministiskt initiativs valberednings förslag till riksdagslista – en lista som toppas av partiledaren Teysir Subhi.

Feministiskt initiativ ställer upp i alla val, men utifrån partiets befintliga kapacitet kommer valsatsningen framför allt att fokusera på politiskt deltagande på kommunnivå, vilket Subhi uttryckte redan förra året.

– Ambitionsnivån i valet är att sitta kvar i alla kommuner och komma in i fler. För vi arbetar underifrån. För mig är det viktigt att vi bygger en hållbar organisation som finns kvar och står ut trots att vi lever i en tid där fokus ligger på repressiv kriminalpolitik och skyddandet av nationens gränser, sade hon då.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV