Intervju

Mäns våld mot kvinnor – prioriterad valfråga för Fi

Teysir Subhi.

Feministiskt initiativ (Fi) har tagit fram ett 92-punktsprogram med politik för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige. Partiet ser mäns våld mot kvinnor som kopplat till allt annat våld i samhället och lägger vikt vid att våldsförebyggande arbete måste finnas inom många politikområden. Målet är mänsklig säkerhet – en av partiets viktigaste frågor.

Precis som titeln Innan, under, efter våldet antyder, handlar 92-punktsprogrammet om politiska åtgärder för att förebygga och upptäcka våld, för att agera på rätt sätt när våldet pågår och för att ta hand om det rättsliga efteråt. Mycket fokus på förebyggande arbete och mindre på repressiva åtgärder med andra ord.

Programmet har ett uttalat intersektionellt perspektiv, vilket innebär hänsyn till att människors livsvillkor formas av flera olika maktstrukturer. Det är baserat på forskning och beprövade erfarenheter: Våldsbekämpande åtgärder behövs inom en rad olika politikområden.

– Det här är ett politiskt program med gedigen konkret politik. Vi kallar det innan våldet utövas, under tiden och efter, eftersom beroende på var man är i processen så behövs det olika insatser, säger Teysir Subhi, en av två partiledare för Feministiskt initiativ i en videointervju från Göteborg.

Underlätta uppbrott

De förebyggande insatserna måste börja redan i skolan. Det handlar om kunskap och sätt att lära sig att känna igen och förebygga konflikter och våld.

När en man utsätter en kvinna för våld i en relation måste det finnas praktiska möjligheter att lämna mannen.

– Det vi ser i nästan alla de mordfall som sker är att kvinnorna som mördas har försökt lämna mannen tidigare, men i många fall har bristande ekonomi och möjlighet att hitta bostad försvårat brytningen.

– Därför vill vi se akuta insatser i form av bostadsgaranti, screening så att våld upptäcks i större utsträckning och utbyggda stöd- och skyddsfunktioner.

Vad gäller bostadsgarantin till exempel så beviljades, enligt partiet, 92 procent av alla ansökningar om förtur till bostad i situationer med hot och våld i Stockholm år 2011. Samma siffra hade år 2020 sjunkit till 9 procent.

Bostadsfrågan är extra viktig eftersom det nästan alltid är barn inblandade.

– Ser vi på siffror på barnfamiljer som vräks, så är ensamstående kvinnor överrepresenterade, säger Teysir Subhi.

Frihet från våld i vardagen

Feministiskt initiativ har representanter i fullmäktige och nämnder i tolv kommuner och en region, och sitter i opposition i samtliga. Partiet har dock fått igenom flera motioner som rör just mäns våld mot kvinnor. En av dessa är ”huskurage”, som har antagits både i Göteborg och Stockholm.

– Det handlar om att få ut information om olika kontaktvägar till hur man kan larma om till exempel grannen utsätts för våld.

En annan motion ”våldet går inte i pension”, som antogs i Göteborgs kommunfullmäktige förra året, handlar om kunskapshöjande åtgärder inom äldreomsorgen för att upptäcka våld mot kvinnor på till exempel äldreboenden.

För att bedriva politik mot mäns våld mot kvinnor krävs pengar.

– Vi vill prioritera mänsklig säkerhet före försvaret av nationens gränser, det vill säga fokusera på frihet från våld i vardagen, säger Subhi.

Hon fortsätter:

– Vi vet att det vardagliga våldet begränsar både handlingsutrymme, rörelse- och yttrandefrihet framför allt för kvinnor, och det är där vi ska lägga pengarna. Inte på försvaret.

– Tittar vi på regeringens budget så ökar försvarsutgifterna från 53,8 miljarder 2018 till 82,9 miljarder 2023. Medan jämställdhet och nyanländas etablering går från 25,6 2018 till 7,1 miljarder 2023.

Prevention ska genomsyra allt

Politiken i Sverige kring det offentliga våldet och gängkriminaliteten är idag i hög grad inriktad på repressiva åtgärder, anser Subhi.

– Vi ser att många av de gängkriminella även förekommer i domar när det gäller våld i nära relation mot kvinnor. Det går hand i hand och hänger ihop.

– Det vi vill säga med de här 92 punkterna är just att man inte kan särskilja våld i nära relationer från det offentliga våldet. Vi pratar därför hellre om mänsklig säkerhet och om frihet från våld, där mäns våld mot kvinnor är en stor del och ett av våra största säkerhetsproblem i Sverige idag. Det måste därför vara ett arbete, där mäns våld mot kvinnor måste inkluderas i allt våldspreventivt arbete.

Det våldsförebyggande arbetet i till exempel grundskolan bör därför innehålla arbete mot machokultur och kränkningar, men även våld i nära relationer, eftersom det också förekommer bland ungdomar i deras relationer. Det arbetet måste genomsyra allt.

I Göteborgs kommun har partiet nyligen fått igenom en motion, ”mentorer i våldsprevention”,  som handlar just om det våldspreventiva arbetet redan i ett förebyggande stadium i grundskolan. Det kommer att bli ett pilotprojekt i Göteborgs skolor.

Hur ser möjligheterna att få igenom er politik i riksdagen ut?

– Tyvärr så ser jag ganska dystert på framtiden med tanke på att vi har en regering som säger att den är feministisk, men samtidigt har en låg ambitionsnivå kring hur mycket de är villiga att satsa på de här frågorna. Kontra hur mycket man är villig att satsa på vårt försvar av nationens gränser. Det är absurt eftersom vi inte har varit i krig på 200 år, men har ett stort problem med våld mot kvinnor. Varför inte prioritera det som är det största problemet?

Är det här er största valfråga inför nästa år?

– Det är en av de största. Vi har fem prioriterade områden, varav mänsklig säkerhet är ett av dem. Vi vill skapa ett samhälle fritt från alla typer av våld, där våld mot kvinnor är en typ av våld och hänger ihop med det offentliga våldet.

De andra fyra prioriterade politikområdena är: folkhälsa, klimaträttvisa, skola och antirasism.

Arbetar underifrån

Teysir Subhi säger att Feministiskt initiativ har gjort skillnad i de kommuner där de finns representerade, både genom att få igenom motioner och genomföra reformer.

– Vi har även förändrat samtalet skulle jag vilja säga. Om vi exempelvis tar medierapporteringen, att skifta fokus från att en kvinna har blivit mördad till att det handlar om en man som har mördat en kvinna. Förtydligandet att det handlar om mäns våld mot kvinnor har lett till en samtalsförändringen i det parlamentariska rummet tack vare oss.

– Ambitionsnivån i valet är att sitta kvar i alla kommuner och komma in i fler. För vi arbetar underifrån. För mig är det viktigt att vi bygger en hållbar organisation som finns kvar och står ut trots att vi lever i en tid där fokus ligger på repressiv kriminalpolitik och skyddandet av nationens gränser.

– Vi ser också hur rasismen och nationalismen pressas tillbaka i flera länder, såsom i Danmark och Norge. Jag tror att vi ligger lite efter i Sverige och att även vi kommer att komma dit.

Läs även:

2021-11-26 | Allvarligt budskap bakom färgen orange

2021-11-02 | Våld i ungas relationer upptäcks sällan

2021-10-26 | Intersektionella insikter kan ge bättre stöd till våldsutsatta

2021-09-15 | Budgetsatsningar mot mäns våld välkomnas – med förbehåll

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV