Nyheter

Högt spel när ryska feminister kräver fred

Polisen griper en kvinna som demonstrerat mot Ryssland attack på Ukraina i St.

De ryska feministerna mot kriget är den grupp i Ryssland som beskrivs som den mest och bäst organiserade motståndsgruppen mot det krig som landet för i Ukraina.

– Kvinnorna var de första att motsätta sig kriget, säger Ella Rossman, en av samordnarna, till den italienska nättidningen Fanpage.

Sedan dess har de protesterat med fast beslutsamhet att vilja stoppa kriget och för detta både arresterats och torterats.

Rossman beskriver att de chockades av det faktum att Ryssland faktiskt gick in i Ukraina och började föra krig mot civila. Och att de upplevde det som ett hårt slag efter den kamp de som feminister fört i hemlandet.

Den feministiska rörelsen har varit väldigt aktiv det senaste decenniet och tagit stort ansvar till exempel för att skydda kvinnor som utsätts för våld – ett arbete som Rossman nu ser sopas bort. Kriget kommer leda till mer fattigdom och mer våld i Ryssland, är hon övertygad om.

Protesterar och informerar

Eftersom många i Ryssland faktiskt inte förstår eller känner till vad kriget handlar om har feministerna organiserat sig med två mål för ögonen. Att protestera och informera. Runt 45 feministiska organisationer runtom i Ryssland ingår i nätverket.

De utför gatuprotester och kräver att regeringen upphör med att kriga. Informationskampanjerna handlar om att dela ut flygblad och göra kampanjer online. Eftersom oberoende medier har stängts ner och de få som finns kvar har svårt att verka i landet, och sociala medier till stor del också har blockerats, handlar allt om att sprida budskapet att Ryssland för krig, att civila dödas och att kriget måste stoppas.

Feministerna använder Instagram, men även ryska Odnoklassniki som många i åldern 40 till 70 år använder i Ryssland, där de bland annat skickar ut ”kedjebrev”.

Feministerna tar stora risker när de går ut på gatorna och när de delar ut flygblad. En ny lag om förräderi mot fosterlandet gör att kvinnorna riskerar 20 års fängelse, och att bryta mot en lag om förbud att sprida falsk information kan ge upp till 15 års fängelse. All informationsspridning som går utanför den officiellt godkända informationen från försvarsministeriet är förbjuden.

Via Telegram sprider feministerna information inom gruppen, vilken också innehåller säkerhetsinstruktioner för den som vill gå ut på gatan i protest samt hur en säkert kan kommunicera via chattar.

– Även Telegram har blivit farligt att använda under vissa omständigheter eftersom det kan leda till anklagelser om ”telefonterrorism”, säger Rossman till Fanpage.

Riskabelt och strategiskt

Enligt Rossman har feministerna kunnat organisera sig och vuxit sig starka trots förtryck och förföljelse på grund av att kvinnor alltid har underskattats i Ryssland.

– Ingen hade räknat med oss som politisk kraft, säger Rossman.

Hon säger att deras strategi har varit att medvetet reducera kärngruppen till ett minimum för att inte förringa effektiviteten i arbetet. Istället uppmanar de alla feministiska grupper runtom i landet att självorganisera och självständigt diskuterarde åtgärder som föreslås och inte gå med direkt i gruppen.

Det handlar om att skapa autonoma celler, vilket är en säkerhetsstrategi.

Men det är med stora risker de fortsätter sitt motstånd. Förföljelsen pågår hela tiden. Anklagelser om ”telefonterrorism” används för att stoppa deras aktiviteter och skrämmas. Och Rossman berättar att flera feminister och grupper har tvingats lämna landet för att undgå fängelse.

De ryska feministerna är tacksamma för det stora stödet från feminister i andra länder som hörsammade ropet om att visa stöd för de dödade civila i Ukraina den 8 mars. I 112 städer genomfördes denna manifestation.

– Det finns en mycket hög toleransnivå för våld i vårt samhälle och vi ryska feminister försöker humanisera det ryska samhället. Med kriget kommer många års arbete kastas bort och vi går bakåt.

Läs även:

2022-03-07 | Ryska feminister i upprop: ”Gå samman med oss”