Intervju

Biskopsmötet anmält för falsk vittnesbörd

Prästvigning i Storkyrkan i Stockholm.

Svenska kyrkans biskopar hävdar i ett offentligt ställningstagande att de inte kan kräva att nya präster viger samkönade par. Nu anmäler prästen och hbtq-aktivisten Lars Gårdfeldt saken till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.

Den 3 mars antog biskopsmötet inom Svenska kyrkan ett uttalande om vigselrätt och vigselansvar. Där slår biskoparna fast att äktenskapsbalken hindrar Svenska kyrkan från att vid prästvigning ställa kravet att kandidaterna ska vara beredda att viga samkönade par.

– De framför argument som inte stämmer, säger Lars Gårdfeldt till Fempers nyheter.

Vigselrätten, betonar biskopsmötet, tillhör inte den enskilda prästen, utan kyrkan. Präster förväntas följa kyrkans ordning, där par av olika och samma kön vigs enligt samma vigselordning. Men det är kyrkan som helhet som ansvarar för att ge människor tillgång till de kyrkliga handlingarna, och det är kyrkoherden som ska se till att ”de som efterfrågar och har rätt till vigsel” får det inom församlingen.

Egna kriterier

Genom att lägga ansvaret på kyrkoherdarna skjuter biskoparna ifrån sig kyrkans ansvar att inte diskriminera homosexuella, menar Gårdfeldt. Han kan inte se någon annan konstellation som biskoparna skulle ursäkta diskrimineringen av, till exempel på grund av rasism eller funkofobi.

– Det finns inte på kartan, men just när det gäller homosexuella, där kan vi ha förståelse för dem som vill diskriminera.

I biskopsmötets uttalande ”ges felaktigt skenet av att biskoparna skulle sakna makten att ställa upp egna kriterier gällande vilka kandidater som biskoparna är villiga att prästviga och därmed ge tillgång till vigselrätt”, skriver han i sin anmälan till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.

Där konstaterar han att Sveriges synagogor ställer särskilda krav på sina vigselförrättare, utöver de som regleras i äktenskapsbalken. Därmed kan äktenskapsbalken inte heller hindra Svenska kyrkans biskopar från att kräva av sina prästkandidater att de ska vara villiga att tjänstgöra vid såväl samkönade som olikkönade bröllop, framhåller Gårdfeldt. 

Inspiration att rikta sig till ansvarsnämnden fick han när den i ett historiskt beslut, kopplat bland annat till tio guds bud, avsatte biskopen i Visby.

– Jag tänkte att då kanske det är ansvarsnämnden jag ska vända mig till när hela gänget bryter mot det åttonde budet.

Det åttonde budet säger: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa”.

Onödig markering

Frågan om prästvigning av homofientliga prästkandidater debatterades inför kyrkovalet förra hösten och resulterade i att Lars Gårdfeldt inledde en symbolisk protest. Så länge nyexaminerade präster har rätt att vägra viga homopar, kommer han inte att viga heteropar.

Aktionen fick stor uppmärksamhet under hösten, men sedan dess har debatten lagt sig. Så biskopsmötet hade egentligen inte behövt uttala sig, menar Gårdfeldt:

– De hade kunnat fortsätta prästviga kandidater som de vet redan innan att de inte tänker viga samkönade par. Varför känner de sig nödgade att gå ut med ett uttalande för att försvara en makt de redan har?

Enligt biskoparna har inget samkönat par diskriminerats av Svenska kyrkan, eftersom det funnits andra präster att tillgå. Men för Lars Gårdfeldt är det långt ifrån tillräckligt. Sedan han inledde protesten i höstas har många som berörts illa av den hållning biskoparna ger uttryck för kontaktat honom.

– Vad som blivit tydligt senaste halvåret är att det här påverkar inte bara de som ska gifta sig. Jag har fått mejl från lesbiska i 75-80-årsåldern som blivit änkor. Även om de blivit vana vid att följa sina egna vanor och inte går och tänker på att de ska gifta sig sänker det deras självkänsla att biskopen går och tänker att bara för att jag är lesbisk så ska man kunna välja bort mig. Det här gäller homosexuella i alla åldrar som får sitt människovärde ifrågasatt. Det är det som är så sorgligt att biskoparna inte förstår.

Efterlyser ärlighet

Biskoparna i Svenska kyrkan gör sällan gemensamma offentliga, skriftliga uttalanden. Därför uppfattas de – med Gårdfeldts ord – som ”det väsentligaste av det väsentliga”.

– Konsekvensen blir en homofientlig handling. De nöjer sig inte med att de har den makten och kan använda den makten, utan går ut i ett dokument och försvarar, och talar om hur viktigt det är, att de ska fortsätta ha den makten.

– Om de nu vill göra ett gemensamt uttalande, ge det tyngden som de har när de går ut tillsammans, kunde de väl ha gjort det gällande en aggressiv invasion av en fredlig grannstat när Europa blöder istället för att försvara den makt de redan äger.

Lars Gårdfeldt har funderat över varför 14 biskopar som samtliga själva viger samkönade par inte bara kan ändra sig. Han tror att det framför allt handlar om att hålla samman Svenska kyrkan, och inte förlora Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Det är en sorts frikyrka inom Svenska kyrkan som har en väldigt konservativ människosyn och gudsuppfattning, förklarar Gårdfeldt.

– Det hade varit lättare att leva med biskoparnas beslut att fortsätta prästviga homofientliga om de ärligt sa: ”vi är ledsna, men vi vågar inte kräva en annan regel”.

Turen att bemötas med respekt

Situationen påminner om när kvinnoprästmotståndet inom Svenska kyrkan fortfarande var starkt, menar Gårdfeldt.

– Det var som en tagg i köttet, inte bara på väldigt övertygade kristna kvinnor som läser teologi och vill bli präster, utan även ett underkännande av kvinnor utanför kyrkan. De skulle inte duga om de så ville.

Där någonstans finns kärnan i Lars Gårdfeldts engagemang. Det handlar om att kunna vända sig till kyrkan utan att riskera att få sitt människovärde ifrågasatt. Ytterligare en parallell är barnmorskor som vill ha rätt att vägra abortvård.

– Jag är emot den typen av förslag, men om det skulle vara en verklighet att de allra flesta utförde de aborter som kvinnor i Sverige har rätt till, och samtidigt visste vi att det fanns en sjättedel som inte gör det. Det innebär att varje kvinna som ställs inför situationen går till vårdgivaren med nervositet. Har jag nu tur att det blir en av de barnmorskor som bemöter mig med respekt?

– På samma sätt ska homosexuella inte behöva leva med den nervositeten. De ska kunna vända sig till kyrkan i vetskapen att alla är med på samma tåg.

Vid QX gaygala 2022 på måndagskvällen mottog Lars Gårdfeldt priset ”Årets keep up the good work” för sin oförtröttliga kamp.

Lars Gårdfeldt håller tacktal under QX-galan på Cirkus i Stockholm
Lars Gårdfeldt håller tacktal under QX-galan på Cirkus i Stockholm. FOTO: Christine Olsson/TT

LÄS ÄVEN:

2021-09-17 | Lars Gårdfeldt slutar viga heteropar

2021-10-22 | Svenska kyrkan behöver komma ner på jorden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV