Essä

Kampen för reproduktiv rättvisa fortsätter på Irland

Demonstration genom Dublin Irland den 5 mars 2022 inför den internationella kvinnodagen.

Fyra år har gått sedan folkomröstningen om abort på Irland. Då röstade en majoritet för att ta bort abortförbudet som fanns inskrivet i landets konstitution. Men marginaliserade kvinnor har inte fått del av rättigheterna och det faktum att staten och kyrkan går hand i hand fortsätter spöka i abortfrågan, skriver forskaren Sarah Bodelson i en essä från Irland.

I maj har det gått fyra år sedan 66 procent röstade för att ta bort abortförbudet på Irland. Abortförbudet infördes år 1861 under Englands kolonialstyre genom The offences against the person act och befästes i det självständiga Irlands konstitution år 1983.

Den åttonde ändringen av Irlands konstitution totalförbjöd abort och nekade gravida all rätt till beslutsfattande gällande sin kropp och hälsa. Gravidas hälsa och liv har systematiskt riskerats och offrats till följd av den åttonde ändringen. Sheila Hodgers år 1983, Michelle Harte 2010 och Savita Halappanavar år 2012 är tre kvinnor som nekats livsnödvändig vård inom den irländska sjukvården under sin graviditet och fått sätta livet till som följd.

Den 25 maj 2018 var därför en dag av lättnad och glädje. En segerns dag som föregåtts av en kamp som sträcker sig över generationer och nationella, politiska och medborgerliga gränser för allas rätt till reproduktiva rättigheter på Irland. Dock var besvikelsen stor när kraven på abortlagstiftningen över tid urvattnades.

Marginaliserade kvinnors röst

Kampanjen Together for yes som mobiliserade ja-röster för att ta bort abortförbudet har kritiserats för sin kampanjstrategi. Flera menar att kampanjen såväl tystade som stängde ute marginaliserade kvinnors och transpersoners röster i rörelsen och krav på lagstiftningen. Flera jag mött berättar om en kampanj som inte utmanade nationalistiska, koloniala och rasistiska idéer om vilken kvinna som anses ha rätt till mänskliga rättigheter och hälsa på Irland. De berättar om hur deras politiska röst som rasifierade, migranter, och transpersoner tystades och kraven på lagstiftningen urvattnades.

Det var en av anledningarna till att gräsrotsgruppen MERJ, Migrant and ethnic minorities for reproductive justice, bjöd in till workshop-serien ”Challenging white feminism: moving beyond the politics of Together for Yes” efter folkomröstningen. MERJ skapade en plats att reflektera över kampanjen och vägar bortom en vit feminism.

Som många aktivister och gräsrotsgrupper anat och enligt siffror från the Irish family planning association (IFPA) tvingades runt två hundra personer resa utomlands för abortvård bara under 2020. Gravida som av olika anledningar passerat vecka 11 eller 12 av sin graviditet. Det råder ännu oklarhet exakt hur tidsgränsen i lagstiftningen ska tolkas.

Begränsningarna drabbar precis som tidigare gravida som saknar uppehållstillstånd, lever under knappa ekonomiska förhållanden eller av andra anledningar har svårt att resa inom eller utanför Irland allra hårdast. Den 9 september 2019 skrev gräsrotsgruppen MERJ ett uttalande på sin hemsida som belyste just detta.

”Papperslösa personer kan inte resa utanför Irland. Gränspolitiken gör att fler människor blir papperslösa och gör det omöjligt för papperslösa att resa utomlands. Vi kontaktades av en kvinna som hade försökt att få en tid för att förnya sitt visum, men det var omöjligt för henne att få en tid. Medan hon väntade på sin tid för att förnya visumet var hon rädd för att gå till en allmänläkare på grund av sin rättsstatus och passerade då vecka 12 i graviditeten som är tidsgränsen för en laglig abort.”

Här berättar MERJ om en av många personer som även efter den nya lagstiftningen varit beroende av information och stöd från gräsrots-organisationer i och utanför Irland för tillgång till abortvård. I vissa delar av landet såsom grevskapet Sligo i nordvästra Irland finns det i nuläget ingen tillgång till abortvård på grund av den rätt till vårdvägran som skrivits in i lagen. Endast 9 av 19 BB- och förlossningssjukhus på Irland tillhandahåller i nuläget abortvård.

Utvärdering av abortlagen

Dryga tre år efter att lagstiftningen trädde i kraft ska den utvärderas. Den 1 april var sista dagen att skicka in synpunkter och förslag på förändringar av lagstiftningen från enskilda personer och organisationer. Bland kraven på förändringar som gräsrotsorganisationen Abortion rights campaign offentliggjort finns att abort måste avkriminaliseras, att den obligatoriska 72 timmar långa väntetiden mellan de två obligatoriska besöken hos en vårdgivare och att rätten till vårdvägran, även kallad samvetsklausul, tas bort.

Dessutom kräver gräsrotsgruppen att det transexkluderande språket tas bort som innebär att bara kvinnor har laglig rätt till abortvård, samt att säkra zoner runt kliniker införs för att skydda patienter, vårdgivare och allmänheten. Sligo action for reproductive rights access, som kampanjar för tillgång till abortvård i Sligo, ställer inte lika radikala krav men rekommenderar att behålla möjligheten till det första besöket hos vårdgivaren per telefon som infördes under pandemin. Hälsoministeriet har dock meddelat att utvärderingen endast ska titta på hur lagen efterlevs, inte de inskrivna begränsningarna i lagstiftningen.

Nytt förlossningssjukhus mitt i abortstrid

Parallellt med försöken att ändra abortlagstiftningen på Irland pågår en debatt om The national maternity hospital, Irlands nationella BB- och förlossningssjukhus i Dublin. I flera år har det utlovats ett nytt BB- och förlossningssjukhus då nuvarande är i dåligt skick. Sedan 2013 när dåvarande hälsoministern presenterade förslaget har det kantats av protester.

Det nya sjukhuset ska byggas på mark som ägs av The religious sisters of charity. Driften skulle ges till St Vincent’s Hospital Group som ägs av nunnorna. The religious sisters of charity drev fem stycken internat med dokumenterade övergrepp på barn och flera Magdalene laundries där kvinnor som blev gravida utanför äktenskapet tvingades föda, avsäga sig vårdnaden om sina barn och arbeta oavlönat (O’Toole 20 April 2017). De har inte heller bidragit till det upprättelsesystem som blev klart 2013 där personer som överlevt institutionerna som drevs av katolska kyrkan med stöd av den irländska staten har rätt att söka skadestånd.

Efter protester som bröt ut 2013 överförde The Religious Sisters of Charity ägandet av Saint Vincent’s Hospital Group till en ”självständig välgörenhetsorganisation” som ska driva det nya sjukhuset. De hävdar därmed att de inte har något inflytande över den nya organisationen, men de vägrar samtidigt sälja marken till staten som i stället ska arrendera den i 299 år. Men som gräsrotsgruppen Leitrim for Choice förtydligar i ett mejl, “Inga förändringar i längden på arrendet förändrar det faktum att marken ägs av ett företag, efterträdare till The religious sisters of charity som är bundna av kanonisk lag att upprätthålla den romersk-katolska kyrkans värderingar. Hur kan det vara acceptabelt för någon offentligt finansierad hälsoinrättning idag?”

Oro för bristfällig vård med katolska ägare

Nu är många oroade över den vård som riskerar att inte tillhandahållas om nya BB- och förlossningssjukhuset byggs på mark ägd av, och dessutom tillåts drivas av, St Vincent’s hospital group. Såsom abortvård, IVF, preventivmedel och sterilisering. Hälso- och sjukvårdsministern Stephen Donnelly har flera gånger intygat och senast under en debatt i underhuset Dáil Éireann den 31 mars att all vård som är laglig i Irland ska erbjudas på nya sjukhuset, inkluderat abortvård.

Detta ska fastställas genom ett juridiskt avtal som godkändes av den nationella sjukvårdsstyrelsen i ett möte två veckor innan. Under debatten i underhuset sade flera i oppositionen att det var bisarrt att ens ha denna debatt i 2000-talets ”post-repeal Ireland”. Med andra ord, det Irland som 2018 röstade för att legalisera abort. Frågorna som ställdes om regeringens planer förblev obesvarade enligt oppositionen. Ministern sade att nästa steg var att presentera förslaget till regeringen vilket mötte högljudda protester.

Plakat från protestmarsch mot planerna för det nya National Maternity Hospital, Dublin den 5 mars 2022
Plakat från protestmarsch mot planerna för det nya National Maternity Hospital, Dublin den 5 mars 2022. FOTO: Sarah Bodelson

Hur kan ministern som ansvarar för sjukvården på Irland låta en katolsk institution äga marken där det offentligt finansierade sjukhuset ska byggas? Samt låta samma institution ansvara för Irlands största BB- och förlossningssjukhus? Därtill i ett land som fortsatt tillåter vårdvägran enligt den nuvarande abortlagstiftningen? Bland de som följde debatten inifrån regeringsbyggnaden var besvikelsen stor över arrogansen och nedlåtenheten gentemot oppositionens frågor och hur ministern fortsatte hänvisa till det juridiska avtalet med The Religious Sisters of Charity som lösningen.

Abort - kamp mellan kyrka och stat

Oppositionen lyfte även problemet med ”the chilling effect” i abortlagstiftningen. Det innebär att vårdgivare fortsatt arbetar under hot om fängelsestraff om de ger vård utanför lagstiftningen. Gräsrotsgruppen Leitrim for choice som följde debatten i underhuset säger att kraven är enkla: ”Vårt (ja, vårt) nya BB- och förlossningssjukhus och marken som det står på måste vara offentligt ägt. Sjukhuset måste vara helt och hållet sekulärt och fritt att tillhandahålla all laglig hälso- och sjukvård utan någon religiös påverkan.” Under debatten låg frustrationen i luften och slagorden bröt igenom: ”Separera kyrkan från staten!”

Snart fyra år efter den historiska dagen på Irland fortsätter kampen om än i mindre skala och styrka än åren innan folkomröstningen. Kampen för att separera kyrkan från staten och för att göra abortvård gratis, säker, laglig och tillgänglig i hela Irland till alla som behöver det fortsätter envist. Samtidigt pågår en växande kamp för allas rätt till ett tryggt boende i en växande bostadskris, organisering för en bättre transvård och en rörelse för att få ett slut på över 20 år av statlig segregering och försummelse av asylsökande sedan systemet Direct provision infördes år 2000. Ännu finns det mycket att kämpa för och det är många som vägrar ge upp tills alla har tillgång till reproduktiva och mänskliga rättigheter på Irland.

Sarah Bodelson är doktorand i global politik vid Malmö universitet. Hon skriver sin avhandling om den politiska organiseringen för reproduktiv rättvisa på Irland. 

Essä

Den som nyttjar härskartekniker visar att hens argument är slut

mvetare.

”Fredsrörelsens röster behöver mycket större medieutrymme än vad som har varit sedan förra året, eftersom fredsfrågan i grunden är en fråga om demokrati, om vilket samhälle vi vill skapa och vilka relationer vi vill ha till vår omvärld.”  Det konstaterar Filip Hallbäck som läst Illusionen om den amerikanska freden och Fredsfittan och frågar sig varifrån behovet av att håna fredsrörelsen egentligen kommer.

Under fredagen i första veckan av oktober delades Nobels fredspris ut, och i år var pristagaren ingen mindre än den iranska människorättsaktivisten Narges Mohammadi. Den stora fördelen med denna utmärkelse är att den åtminstone tillfälligt ger upphov till diskussioner om fredsfrågan. Med tanke på att militarism förhärskar årets övriga dagar i nyhetsrapportering och politiska debatter, kan det – mot den bakgrunden – te sig befriande att fredsfrågan får medialt utrymme och avhandlas.

I det svenska medielandskapet tycks fredsfrågan alltid vara intresseväckande, så länge utgångspunkten är situationer som äger rum långt bortom Nordens gränser. I hycklande tendenser talar man om andras enastående insatser för demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder, samtidigt som flera nordiska länder ägnar sig åt militär upprustning av historiska mått och samtidigt bedriver vapenexport till länder med demokratiska brister. Den svenska vapenindustrin gör miljardaffärer på civilas bekostnad varje år, och dessa vapenleveranser rättfärdigas ständigt med att man har omtänksamma intentioner. Exceptionalismen gör sig påmind här, det vill säga, den nationalistiskt implicita och ingrodda föreställningen att man som nation utgör det goda undantaget i en värld av syndafördärv. Visst, vapenexport är moraliskt förkastligt, men vi är det goda undantaget.

Sanningen är att fredsfrågan har i alla tider varit kontroversiell, även här i Sverige. Alla är för fred, så länge man inte behöver anstränga sig. Så fort fredsfrågan handlar om makten, så bränner det genast till. Så fort man utmanar militarismens tongivande diskurser genom att höja rösten och ifrågasätta rådande narrativ, då väcker det alltid motstånd i form av hätska känslor och häcklande attityder hos såväl traditionella som sociala medier.

Jag blir påmind om denna insikt efter att ha läst ut både forskarna Frida Strannes och Trita Parsis Illusionen om den amerikanska freden och Svenska Freds tidigare ordförande Agnes Hellströms Fredsfittan, som gavs ut i år. Eller rättare sagt, mottagandet av dessa böcker. Två böcker som fått diskutabla synpunkter från olika håll. Exempelvis skrev författaren och journalisten Göran Rosenberg en mycket uppmärksammad krönika där han mer eller mindre förlöjligade Stranne och Parsi genom att påstå att dessa två hävdar att Rysslands invasion i Ukraina beror på USA (vilket de aldrig någonsin påstått). Expressens ledarskribent Linda Jerneck raljerade över Hellström och beskyllde henne för självömkan.

När jag själv läste dessa böcker, för att bilda mig en egen uppfattning var det något helt annat än det som Rosenberg och Jerneck skrev om. Har vi ens läst samma texter, undrar jag?

Strannes och Parsis bok är en ingående presentation i USA:s krigförande utrikespolitik sedan andra världskrigets slut. Det är en bok som är högst relevant att läsa, med anledning av turerna kring Sveriges Natoansökan och vad det innebär för Sveriges del att ansluta sig till en kärnvapenallians där världens mäktigaste militärmakt i praktiken dikterar villkoren. Boken erbjuder förklaringar till hur USA agerat (och reagerat) på andra länders handlingar, vilka intressen som styrt samt hur den amerikanska exceptionalismen kommer till uttryck på den internationella arenan.

Hellströms bok är en personlig betraktelse över det förändrade debattklimatet under våren 2022. Förvisso har Natomotståndare utsatts för personangrepp och misstänkliggörande under hela 2010-talet, men efter Rysslands invasionskrig i Ukraina påbörjades en ny, dramatisk period. Den svenska Natoprocessen, som innebar ett historiskt vägval, gick oerhört snabbt och det underlättades av en skrämmande konsensus. I Hellströms bok får man ta del av den reflekterande människan bakom ordförandeskapet för världens äldsta ännu aktiva fredsförening, hon som nästan undantagslöst blev den enda kritiska rösten i det svenska medielandskapet på vägen mot svenskt medlemskap i Nato. Hon som skulle vara tacksam om medierna ens bjöd in henne.

Varför detta hån mot fredsrörelsen? Själv tror jag att den intellektuella ohederligheten från Rosenberg och Jerneck bör ses som ett tecken på något som formuleras via en parafrasering av ett kinesiskt ordspråk: ”den som griper till våld visar att hens argument är slut”. I den här kontexten blir det: ”Den som griper till härskartekniker visar att man inte har sakargument”. Inte för att jag är förvånad; vapenindustrin och dess lobbyister må ha pengarna, men vi i fredsrörelsen har argumenten.

Jag är övertygad på att ju längre tiden går, desto viktigare kommer dessa böcker att framstå. Redan idag är dessa böcker helt nödvändiga dokumentationer om det epokskifte när Sverige övergav en 200-årig tradition av diplomati, avspänning och nedrustning – utan vare sig folklig förankring, seriösa konsekvensanalyser eller kritisk mediebevakning. Ur det perspektivet bidrar Stranne/Parsi och Hellström med perspektiv som avspeglar ett mod hos dem i detta tidevarv; det fordras alltid tapperhet att öppet våga opponera sig mot vapenindustrins många högljudda och aggressiva representanter.

Sverige behöver en levande fredsrörelse idag, som erbjuder säkerhetspolitisk expertis bortom militarismens tankegods och folkbildning om vad som bygger en hållbar fredsutveckling. Fredsrörelsens röster behöver mycket större medieutrymme än vad som har varit sedan förra året, eftersom fredsfrågan i grunden är en fråga om demokrati, om vilket samhälle vi vill skapa och vilka relationer vi vill ha till vår omvärld.

Filip Hallbäck är skribent och filmvetare.

Essä

Det dåliga samvetet burar in oss

Lina Stenberg är skribent och författare.

Är det konstigt att vi inte kommit längre? Vi har fått vara myndiga och haft rösträtt i hundra år. Våldtäkt inom äktenskapet har inte ens varit olagligt i 60 år. Aborträtten har inte ens fyllt 50. Är det kanske kampen mot de patriarkala kraven som borde få oss att säga me too, en gång till? Det frågar sig Lina Stenberg efter en envis förkylning med obligatoriskt dåligt samvete.

Det är höst, det är förkylningstider och min kropp verkar inte vilja bli frisk. Bihåleinflammation varvas med halsont. Jag tar ett covidtest och det visar ett streck, negativt. Som jag trodde.

Jag tänker att jag borde vila och när jag slappnar av är det också vad min kropp säger mig. Ändå jobbar jag på, går på möten och skriver bara det där lilla extra. Sätter den där bröddegen, klipper ned plommonträdet och bjuder hem släkten på söndagsmiddag.

Vad håller jag på med?, tänker jag, men känner att jag redan vet svaret. Det är min alldeles egna inre autopilot som ser till att hålla mig borta från det dåliga samvetet, borta från skulden. Från känslan av att inte vara duktig eller till lags.

Det är ett slags arvsynd, tänker jag, men ordet arvsynd är så laddat och stort. Men det är ju ett arv och det handlar ju om skuld.

Och jag vet att min känsla av otillräcklighet kommer från den där självklarheten som jag lärt mig hemifrån att det absolut inte är okej att sjåpa sig och vara sjuk (om man inte typ har hjärnhinneinflammation). Att man alltid ska göra det man sagt att man ska göra. Att inte göra någon besviken, att helst göra mer än förväntat. Att vara duktig, det är viktigare än allt annat.

Jag pratar med H om detta. En av de där riktigt kloka kvinnorna som brukar få mig att förstå och få perspektiv. Hon säger att nu kanske hon är hård. Men kampen mot det dåliga samvetet handlar om att gå utanför de där hjulspåren som patriarkatet har cementerat sedan tusentals år. De där hjulspåren som gjort att vi kvinnor så länge har hållits tillbaka och fortfarande gör det.

I många generationer har vi varit satta att vara gravida och amma och sköta barn. Och nåde den som gått utanför ramarna. Den kvinnan har aldrig blivit en hjälte, det är säkert. Hennes öde har varit att bli utstött. Och för människor, som ju är däggdjur och primater, är uteslutning ur gruppen värre än döden.

Det handlar om att skapa nya hjulspår, säger H, och det är inte lätt, sett i det långa perspektivet. Men vi måste börja med att se impulsen av skuldkänsla när den slår till, sådär automatiskt. När patriarkatets nedärvda regler inom oss kallar och paralyserar oss. För det är bara då vi kan välja att göra annorlunda. Att gräva nya spår.

Det handlar om att inte per automatik gå med på alla påhittade eller inte helt nödvändiga ”borde”.

”Nej, det är inte konstigt att vi fortfarande kämpar. Men varför gör vi det ensamma, på varsin kammare? Varför gör vi det inte kollektivt? Kanske det är kampen mot de patriarkala kraven som borde få oss att säga me too, en gång till.”

Konstigt nog blir jag stum när hon säger detta. Klart att jag vet att kvinnors ökande utbrändhet och ohälsa hänger ihop med de där extratimmarna varje vecka av obetalt hemarbete, liksom de obetalda timmarna av förvärvsarbete jämfört med männens. Att vi ju inte endast har kraven på det perfekta utseendet, familjelivet, karriären, bostaden, fritiden och semesterlivet. Vi har samtidigt patriarkatets nedärvda krav om att passa in i den smala lilla boxen av duktighet. Att vinna i sporten att vara lagom av allt: smart, driftig och tillmötesgående. Men att aldrig vara för mycket av någonting.

Den anpassningen är inte lätt. Men vi fostras in i den genom skuld och skam. Och samma sak gör vi sedan med våra döttrar om vi inte bryter mönstren.
Jag kan inte låta bli att tänka på arvsynden igen. Och jag tänker på hur mycket mitt liv hittills har styrts av det pockande dåliga samvetet, men också av alla otaliga strategier som jag haft för att undvika skuldkänslor. Hur mycket energi det tagit vill jag inte tänka på.

Men är det konstigt att vi inte kommit längre? Vi har fått vara myndiga och haft rösträtt i hundra år. Våldtäkt inom äktenskapet har inte ens varit olagligt i 60 år. Aborträtten har inte ens fyllt 50.

Nej, det är inte konstigt att vi fortfarande kämpar. Men varför gör vi det ensamma, på varsin kammare? Varför gör vi det inte kollektivt? Kanske det är kampen mot de patriarkala kraven som borde få oss att säga me too, en gång till.

Kanske känns ämnet uttjatat, eller kanske är det bara svårt att sätta ord på vad samhällets begränsningar av kvinnor gör med oss. Men bara för att förväntningarna är så djupt inkörda och bara för att det gått snabbt sedan vi kvinnor började räknas som människor fullt ut, bör det inte sakta ned oss, tänker jag.

Hjulspåren må ha breddats sedan min mormor som fjortonåring flyttade till Stockholm och började jobba som piga hos rikemansfamiljer på Östermalm. Nog kan jag kosta på mig att hoppa över ett och annat borde, som inte hon kunde. Nog har jag betydligt mindre att förlora än alla kvinnor som levt före mig.

Det är en fråga om övning, säger H och det ger mig hopp. Så jag tänker ge det tid. Jag vill ju att mina döttrar ska få bli fria. För vad sjutton ska de och alla andra unga tjejer med en flertusenårig arvsynd till? Nej, låt dem slippa.

Lina Stenberg är skribent och författare.

Essä

Janis Joplin och det begränsande spektret av femininitet

Janis Joplin och Big Brother and the Holding Company 1969.

Janis Joplin kom att bli en av de musiklegender som efter sin död formade den omtalade gruppen ”27 Club”. ”Klubben” inkluderade några av dåtidens mest tongivande rockstjärnor, som alla hade det gemensamt att de dog när de var 27 år gamla under en period av exakt två år, mellan den 3 juli 1969 och den 3 juli 1971.

Brian Jones från The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison från The Doors – och Joplin. Till denna skara skulle Kurt Cobains och Amy Winehouses öden läggas några decennier senare.

Som artist skiljde sig Joplin Jopolin inte nämnvärt från de övriga i 27-årsklubben. Hennes uttryck var banbrytande, hennes musik skulle leva vidare i generationer, hon hade stor aptit för såväl alkohol som valfri kombination av droger, och kunde ”supa vem som helst” – däribland Morrison – ”under bordet”, hon hade ett promiskuöst och öppet förhållningssätt till sexpartners av båda könen – och där ingick möjligen någon eller några i den gemensamma klubben. Däremot slapp de andra åka till Mexiko för att göra abort. 

Joplins musik och kraftfulla röst – liksom hennes vithet – gav henne en rockstjärnestatus som kunde mäta sig med männens dito. Joplin var, till exempel, en av de första kvinnorna som sjöng låtar skrivna för män, så som den välkända Me and Bobby McGee skriven av Kris Kristofferson och Fred Foster – vars succé hon beklagligt nog inte fick uppleva. Textens frihetstema kom i efterhand att bli ett bitterljuvt signum för Joplins korta liv, eftersom den kom med ett högt pris.

Likt andra utåtagerande kvinnor fångades Joplin i det begränsande spektret av femininitet och maskulinitet, och den svårbeboerliga platsen ”okvinnlig kvinna”. En återkommande fråga, både före och efter hennes död, handlade om avsaknaden av ”traditionell skönhet”. Ett ämne som förföljde henne genom hela livet.

Från det konservativa Texas till det liberala San Francisco

Joplin växte upp i den lilla religiöst präglade staden Port Arthur i Texas. För att passa där skulle man ”gifta sig efter high school, skaffa barn och hålla tyst – och jag gjorde inget av det”, summerade Joplin. Som en logisk följd av hennes egensinnighet och okonventionella stil och attityd tillskrevs hon olika pejorativa uttryck, så som “pig”, “freak”, “creep” och N-lover”, under skoltiden. Själv beskrev hon sig helt enkelt som en ”misfit” som läste, målade, och ”inte tyckte illa om svarta”. Men i spåren av hennes alltför tidiga dör mindes hennes far hur de ”hatade henne” för att hon ”insisterade med att klä och bete sig annorlunda”.

Först flyttade Joplin till Austin för att studera på universitetet i Texas. Som ny – och även i det sammanhanget udda – student, blev hon på vårterminen 1962 nominerad som kandidat till tävlingen om vem som var ”den fulaste mannen” på campus. Någon hade föreslagit Joplins namn anonymt, och i samband med det sattes bilder av henne upp runtom på universitetsområdet. Efter den händelsen skrev hon hem till sina föräldrar och förklarade att hon var tvungen att hoppa av sina studier och lämna staden.

Efter hennes genombrott summerade hon sin uppväxt i det populära tv-programmet Dick Cavett Show: ”de skrattade ut mig från skolan, staden och staten, men nu är det min tur att skratta åt dem”.

Från början hade Joplin inte tänkt sig en musikkarriär. Hon sjöng för att uttrycka sig, inte för att bli sångerska. ”Det var något jag blev efter det att jag började sjunga”, förklarade hon. Karriären som sångerska tog fart i mitten av 1960-talet när Joplin kontaktades av det San Franciscobaserade bandet Big Brother and the Holding Company som behövde en sångerska. Tack vare bandets inbjudan kunde hon lämna Texas för gott och installera sig i den liberala hippieoasen San Francisco. Med sig hade hon det nödvändigaste. I det ingick Billie Holidays självbiografi Lady Sings the Blues, som en bibel för framtida behov.

Vid den här tidpunkten ansåg bandet att de gjorde henne ”en tjänst” som lät henne sjunga med dem. Men efter Joplins tolkning av Big Mama Thorntons Ball and Chain på Monterey International Pop Festival i juni 1967, förvandlades hon till bandets klarast lysande stjärna. Det ledde till fraktioner och Joplin försökte till en början kompensera för sin överlägsenhet i syfte att återskapa någon form av jämlikhet i bandet. Men efter deras andra skiva Cheap Thrills (1968) blev glappet för stort, och Joplin tog med sig gitarristen Sam Andrew och bildade kompbandet The Kozmic Blues Band för att spela in en ny skiva. Det valet gjorde att hon sågs som en ”förrädare” av såväl hennes gamla bandkollegor som hippievännerna i Haight-Ashbury.

Den begränsande femininiteten

Trots sina exceptionella framgångar snärjdes Joplin, likt andra kvinnliga artister, vid könets tematik. I likhet med Nina Simone ansågs hon först ”alltför rebellisk och oattraktiv” för att kunna tilltala den breda publiken, men hennes okonventionella kvinnlighet utgör troligtvis en av förklaringarna till att det årligen publiceras rader av biografier, artiklar, filmer och dokumentärer om Joplins liv och gärning. De beskriver hennes stora bekräftelsebehov och enorma intensitet, liksom hennes starka längtan efter att vara mer än ”geniet”, ”rockstjärnan”, ”festaren”, ”den lesbiska”, ”sexsymbolen”, eller ”en av killarna”.

Som hon själv uttryckte det, fanns det inte utrymme för henne att vara ”hela Janis”, eller ”bara Janis”, och hon höll inte tillbaka i sina utläggningar om sina komplicerade relationer till män, eller om skillnaderna mellan hennes och männens rockstjärneliv – i synnerhet vad beträffar sexuell uppvaktning. Många såg hennes förkärlek för alkohol och droger som ett sätt att fylla just det tomrummet.

Hennes producent Paul Rothchild slog helt sonika fast att ”sexismen dödade henne”. En av hennes älskare, Country Joe McDonald från gruppen Country Joe and the Fish, såg förvisso Joplin som en sexsymbol, men knappast en traditionell sådan, eftersom hon inte var feminin på det sätt som förväntades. Det medförde att hon behandlades som ”en av männen, vilket hon inte heller var”, menade McDonald.

Ett axplock ur låttitlar och textrader återspeglar Joplins syn på saken: Woman is Losers, What Good Can Drinking do?, I Need A Man To Love, Loneliness come botherin’ round my house och Men always seem to end up on top.

Bluesen och det svarta musikarvet

Musikaliskt bottnade Joplin, likt de övriga 27-åringarna, i bluesen. Joplins vänner berättade att hon såg sig själv som en reinkarnation av den svarta bluessångerskan Bessie Smith, som var en av Joplins första musikupplevelser. Ett udda musikval för en ung kvinna i en vit, segregerad småstad i Texas, där Ku Klux Klan hade en aktiv avdelning, kan tyckas, och Joplin kunde inte heller förklara varför hon föll så för Smiths musik, annat än att hon kände att ”det här var på riktigt”.

Närheten till den svarta musiken gav Joplin hits som Summertime och Piece of my Heart, som tidigare sjungits in av Billie Holiday, Mahalia Jackson och Erma Franklin. Den inspirationen var dock inte enbart uppskattad. Liksom Michael Jackson och Whitney Houston kritiserades av en del svarta lyssnare för att vara ”för vita”, ansågs Joplin vara ”för svart” för den vita publiken.

När hon spelade in sin första soloskiva I Got Dem Ol´ Kozmic Blues Again Mama! (1969), med mästerverket Work me, Lord och hitlåten Try (Just a Little Bit Harder) (tidigare inspelad av Lorraine Ellison), blev bandets soulinspirerade sound och framträdande blåssektion av olika skäl lite ”för mycket” för den breda, vita publiken i USA. Mick Jagger deklarerade att han inte ville höra en vit kvinna sjunga svart musik. Alltså samme Jagger som slipade bort sin brittiska accent och byggde hela sin musikkarriär på bluesens fundament. Fast vid det laget var Joplin redan en världsstjärna med spelningar runtom i Europa.

Men kritiken kom likaså från svarta som (återigen) såg sig bestulna på sin musik och sitt kulturarv. Tvistefrågan om kulturell appropriering eller musikalisk upprättelse får här lämnas obesvarad, men om hennes syfte var att frikoppla bluesen från dess essentiella svarthet, så lyckades hon med det, skriver Ulrich Adelt, professor i afrikansk-amerikansk historia och diasporastudier.

Alla har egentligen förutsättningar för att sjunga blues, ansåg Joplin: ”alla har en strupe, alla har känslor, det gäller bara att veta vad man ska göra med dem”. Då kan till och med ”en hemmafru i Nebraska bli bluessångerska”, konstaterade hon. För att veta vad hon själv skulle göra med sin egen röst och sina egna känslor, hämtade hon inspiration hos ”The Queen of American Folk Music”, Odetta, och ”the King of Soul”, Otis Redding.

Nyckeln till hennes sångstil låg, enligt henne själv, i att hon befann sig ”i musiken”, till skillnad från andra samtida kvinnliga sångerskor vars sång låg ”ovanpå musiken”. Det senare var ett typiskt feminint förhållningssätt till rösten som instrument, menade hon.

Trots att Joplin kom att bli en feministisk ikon genom sitt sätt att vara – och sjunga, anslöt hon sig inte till dåtidens spirande feministiska rörelse, med Gloria Steinem i spetsen. Joplin själv såg kvinnors ofrihet som en begränsning i ”deras egna huvuden”, snarare än i kulturen, och rådde feministerna “att rocka loss”. ”Kulturen bestämmer inte över dig, så länge du vill något så kan du göra det”, förklarade Joplin – en devis hon både bevisade och motbevisade. Å ena sidan banade hon väg för framtida kvinnliga rockstjärnor, så som Courtney Love, å andra sidan gick hon under av den livsstil det förde med sig.

Joplins död som moralisk läxa

Medan Jimi Hendrix och Jim Morrison upphöjdes till något närmast ”gudomligt” efter deras död, blev Joplins bortgång en moralisk läxa och bevis på kvinnlig sårbarhet och utsatthet, konstaterar musikforskaren Alice Masterson.

Det spelar ingen roll att Joplin i snart sagt varje intervju klargjorde att småstadslivet och den konventionella (vita) femininiteten och familjelivet inte var något för henne. Hon sågs ändå – mer än något annat – som ett offer för ensamhet och ett tragiskt livsöde, snarare än någon som ville, och försökte, leva ett annat slags liv. Därmed reduceras också Joplins drivkrafter till förvirrade uttryck för desperation och irrationalitet, menar Masterson, en tolkning som presenterar ett narrativ som dels formar berättelsen om hennes liv retroaktivt, dels skymmer hennes agens och radikala ifrågasättande av tidens förhärskande könsideal preventivt. Genom att framställa henne som beklaglig, övergiven, hjälplös och kärlekstörstande, sänds samtidigt en signal till framtida kvinnor om faran i att revoltera mot en kringskuren kvinnoroll.

Men i analysen av Joplins död återkommer frågan om den svarta bluesens essens. Var det myten om bluesens leverne som fick Joplin att gå under, frågar sig Adelt? Man kan ju inte ”äta yoghurt” och sjunga blues, slog Joplin fast. Däremot gick det bra med heroin och Southern Comfort. Var det rentav så att Joplin föll offer för en endimensionell och stereotyp bild av bluesens inneboende smärta, som hon som vit var tvungen att kämpa sig till? Var hennes hårda liv ett sätt att närma sig förebilderna Billie Holiday och Bessie Smith?

Den förklaringen osynliggör emellertid det mödosamma arbetet med att utmana en konserverande femininitet. Klart är i alla fall att hennes livsstil, liksom ansatserna att vidga kvinnlighetens gränser, satte en avgörande prägel på hennes korta liv.

För att hedra sin förebild och själsfrände Bessie Smith, köpte Joplin, tillsammans med The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), en ny gravsten till Smiths dittills oansenliga grav med uppmaningen ”The Greatest Blues Singer in the World Will Never Stop Singing” som inskription. På hösten det året – den 4 oktober 1970 – dog Joplin i en överdos av heroin – samma datum som Smith hade gravsatts 33 år tidigare. Som en kosmisk dialog mellan de båda stjärnorna dog Joplin dagen innan hon skulle lägga på sången till låten Buried Alive in the Blues på albumet Pearl. Den blev i stället en postum ljudsättning av det tomrum som Janis Lyn Joplin lämnade efter sig.

Catrin Lundström är biträdande professor i etnicitet och migration vid Linköpings universitet.