Nyheter

Samtyckeslag på väg att antas i Spanien

Internationella kvinnodagen i Pamplona, 8 mars 2022.

Jämställdhetsutskottet i den spanska kongressen har blivit överens om ett förslag till samtyckeslag. Lagförslaget kan antas redan i mitten av maj och innebär att sex ska bygga på frivillighet.

Förslaget till lag ”om garantier för den sexuella friheten” har även kallats ”bara ja betyder ja”. Det ligger enligt regeringen i linje med de avsnitt som handlar om att bekämpa sexuellt våld i Spaniens statliga pakt mot könsrelaterat våld. Pakten antogs i bred politisk enighet 2017, efter feminist- och kvinnojoursrörelsers outtröttliga mobilisering, som Feministiskt perspektiv tidigare rapporterat om.

Spanien har även granskats nyligen av Europarådets expertgrupp Grevio, som följer efterlevnaden av Istanbulkonventionen. Den innebär ett juridiskt bindande åtagande för anslutna länder att förebygga och bekämpa alla former av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Utvärderingen landade bland annat i rekommendationer om lagändringar för att stärka ställningen för den som utsätts för sexualbrott och säkerställa att våldtäktsbrottet baseras på bristande samtycke, samt att domare utbildas om sexuellt våld.

Tidigare i år hölls ett möte om Istanbulkonventionen och det sexuella våldet i Spanien, arrangerat av kvinnorättsorganisationen Aspacia. Då betonade Biljana Brankovic, en av Grevio-experterna i den grupp som utvärderade Spanien 2020, vikten av det fokus på samtycke som lagförslaget innebär.

Akut läge

Brankovic kritiserade också den förhärskande tolkningen i domstolar, att utan motstånd finns inget våld. Och den spanska jämställdhetsministern, Irene Montero, från socialdemokratiska PSOE som regerar i koalition med vänsterpartiet Unidas podemos, bekräftade bilden av det rådande läget:

– Offrets trovärdighet grundar sig i hur mycket motstånd hon har gjort och det är också vad hon förväntas bevisa.

Förutom fokusskiftet från våld till samtycke innebär lagförslaget ett krav på varje provins att erbjuda ett kriscentrum för sexualbrottsutsatta. Montero underströk vikten av att garantera kvinnors rättigheter oavsett om de väljer att anmäla sexualbrott eller inte. Detta inte minst då högerextrema Vox, i februari i år, för första gången tog plats i en regional regering – den i Castilla y León – med sin politiska agenda att inskränka kvinnors rättigheter.

– Vidare säger de att det är slöseri att avsätta 20 000 miljoner euro till feministisk politik. Då är det särskilt viktigt att vi har klart för oss hur akut det är att få igenom den här politiken, säger Irene Montero.

Läs även:

2022-03-18 | EU på väg att kriminalisera könsbaserat våld

2021-06-08 | Fråntogs vårdnaden om dottern – de ansvariga riskerar fängelse

2021-05-28 | Könsidentitetslag enhälligt antagen på Kanarieöarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV