Nyheter

Roe mot Wade och aborträtten i USA

Krysta Bywater, gravid i åttonde månaden demonstrerar för aborträtten med slagordet ”nej till påtvingad graviditet” skrivet direkt på sin mage.

I helgen hölls nya protester runt om i USA, sedan demokraternas lagförslag för att säkra aborträtten röstats ner i senaten och inför Högsta domstolens beslut, där majoriteten enligt ett läckt utkast till beslut väntas fälla Roe mot Wade. Fempers nyheter reder ut vad som hänt.

Vad vet vi om USA:s Högsta domstols utkast och vad den kan innebära för tillgång till abort?

Roe mot Wade, beslutet från 1973 som fastställde federal aborträtt, kommer att upphävas enligt ett första utkast till beslut skrivet av domaren Samuel Alito.

Vad vet vi nu om det här utkastet och vad Högsta domstolen kommer att göra?

Utkastet skrevs i februari och i samband med det hölls en omröstning där fem av domarna ställde sig bakom dokumentet. Kärnan är att en majoritet vill upphäva både Roe mot Wade från 1973 och Planned Parenthood mot Casey från 1992, som garanterar aborträtten för alla kvinnor i USA, så länge fostret inte är livsdugligt, oavsett vilken delstat de bor i. Nu vill de här domarna att delstaterna ska ha rätt att själva sätta begränsningarna och vi vet ju att det finns abortmotståndare som anser att livet och de mänskliga rättigheterna ska garanteras från befruktningsögonblicket.

Vad händer om den amerikanska Högsta domstolen river beslutet? 

Om utkastet blir verklighet, finns det inga gränser för vad delstaterna kan besluta. Det finns inga garantier för aborträtt ens vid våldtäkt, incest, när moderns liv är i fara eller när det inte finns någon chans för fostret att överleva utanför livmodern. Tjugotvå delstater står redo att så snart möjligt försöka förbjuda abort så snart Högsta domstolen upphävt eller försvagat Roe mot Wade.

Tretton har lagförslag med abortförbud förberedda att träda i kraft direkt, så kallade Trigger-Bans. Sammanlagt tjugosex delstater bedöms vara på väg i den riktningen.

Det är ett domstolsbeslut från Mississippi som ligger till bakgrund för utkastet. Kan du berätta lite kort om det?

Högsta domstolen bestämde sig i slutet av förra året att pröva ett lagförslag som lyftes i Mississippi i höstas – Dobbs mot Jackson women’s health organization – och som förbjuder abort från vecka 15. Lagförslaget strider mot Roe mot Wade eftersom fostret inte kan leva utanför livmodern i vecka 15. Och det är första gången på flera generationer som domstolen väljer att ta upp ett sådant fall, så redan det var en indikation på vad som väntar.

Kan Högsta domstolen göra detta, gå emot ett tidigare beslut? 

Kort sagt ja. Det är ovanligt, även om det har hänt tidigare. Syftet med prejudicerande domar är att de ska ligga till grund för fortsatta bedömningar och göra lagstiftningen mer förutsägbar. Här handlar det om att avskaffa de garantier för aborträtten som ändå upprätthållits i 50 år så det är en både ovanlig och stor sak.

Vilka datum ska vi hålla utskick efter? 

Det är runt juni-juli som Högsta domstolens beslut väntas meddelas, något exakt datum finns inte, läckan åsido så finns ingen offentlighet kring kommande beslut, de bara meddelas då domen är färdigskriven.

Mer om hoten mot aborträtten i USA i senaste avsnittet av Femperspodden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV