Nyheter

På onsdag avgör USA:s högsta domstol aborträttens framtid

Jackson women's health organizations clinic, Mississippis enda abortklinik, 18 november 2020, Jackson Mississippi.

På onsdag avgörs aborträttens framtid i USA. Då prövar nämligen Högsta domstolen Mississippis abortförbud från graviditetsvecka 15. Om delstaten vinner målet kan så många som 26 andra stater följa efter. Oron är stor.

Aborträtten har varit avgörande för att driva på och främja kvinnors jämställdhet. Det menar den globala människorättsorganisationen Center for reproductive rights.

I ett upprop kräver hundratals ekonomer, idrottare, jämställdhetsförespråkare och forskare samt organisationer som representerar unga kvinnor och kvinnliga advokater att USA:s högsta domstol ”kastar ut” abortförbudet som delstaten Mississippi infört.

Prejudicerande dom att vänta

Målet Dobbs v Jackson women’s health organization, är oerhört viktigt, eftersom det kommer att avgöra om aborträtten förblir en lagskyddad rättighet eller om det i framtiden kan bli fritt fram för de av Amerikas stater som vill förbjuda abort.

Det handlar om den Mississippi-lag som förbjuder abort efter den 15:e graviditetsveckan. Lagen har i lägre instanser ansetts strida mot grundlagen.

Nu blir det första gången som Högsta domstolen i USA prövar ett mål som rör förbud mot abort innan fostret är livsdugligt sedan fallet Roe v Wade år 1973. I den historiska domen fastslog domstolen att beslut som handlar om att fortsätta en graviditet eller att göra abort tillhör individen, inte regeringen, eftersom det handlar om en persons kropp, hälsa, familj och framtid. I och med det beslutet etablerades fri abort som en del av den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv och möjliggjorde tillgång till legala och säkra aborter för kvinnor i USA.

Högt pris för kvinnor om abort förbjuds

Det är just tillgången till legala och säkra aborter som står på spel. Om kvinnorättsaktivisterna förlorar målet innebär det att det blir fritt fram för varje delstat att bestämma om kvinnor ska få göra abort eller inte. I de delstater det blir förbjudet kommer en abort få ett högt pris. Kvinnor som har råd kan resa till andra delstater där det fortfarande är tillåtet. De som inte har råd eller möjlighet att resa ifrån arbete och familj tvingas till osäkra illegala aborter eller ofrivilligt mödraskap.

Chefen Shannon Brewer på Jackson women's health organization är orolig över utfallet i Högsta domstolen
Chefen Shannon Brewer på Jackson women's health organization är orolig över utfallet i Högsta domstolen. FOTO: Rogelio V. Solis AP/TT

Bakom målet Dobbs v Jackson women’s health organization som drivs av delstaten Mississippi finns Jackson women’s health organization – den sista kvarvarande abortkliniken i Mississippi.

Aborträtten är viktig för alla som kan bli gravida och skyddare varje individs förmåga att bestämma och kontrollera sin egen reproduktiva framtid. I USA har den under närmare fem decennier spelat en roll för att främja jämställdheten mellan könen i landet.

Enligt Guttmacher institute är det sannolikt att 26 delstater i USA helt säkert eller troligtvis förbjuder abort om Högsta domstolen på onsdag beslutar att stjälpa eller helt massakrera aborträtten enligt Roe v Wade.

FAKTA/Center for reproductive rights

Center for reproductive rights är en global människorättsorganisation bestående av advokater och förespråkare som säkerställer att reproduktiva rättigheter skyddas i lag som grundläggande mänskliga rättigheter för varje persons värdighet, jämlikhet, hälsa och välbefinnande.

Tack vare aborträtten har generationer av kvinnor kunnat fullfölja personliga, utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter och livsmål under ett halvt sekel.

Aborträtten har också bidragit till att motverka tidigare diskriminering som historiskt har begränsat kvinnors juridiska, sociala och ekonomiska framsteg.

Beslut från USA:s högsta domstol väntas i juni 2022.

Läs även:

21-09-21 | Läkare i Texas stämd – utmanade nya abortlagen

21-09-07 | Federal kamp ska skydda aborträtten i Texas

21-09-01 | Texas totalförbjuder abort

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV