Nyheter

EU vill se fler kvinnor i styrelserna

Sammanträdesrum på Jernkontoret på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

EU har nått en överenskommelse som syftar till att säkerställa jämställdhet mellan könen i styrelserna i börsnoterade bolag i EU. Enligt lagförslaget ska 40 procent av styrelseposterna innehas av kvinnor. Bolagen har fyra år på sig att uppnå det.

I tio år var frågan blockerad i Europarådet, men nu har alltså Europaparlamentet och EU-ländernas förhandlare efter långdragna förhandlingar lyckats enas om ett lagförslag, som går under namnet Women on board, för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser.

– All data visar att jämställdhet i styrelser och företagsledningar inte uppnås genom ren tur. Vi vet också att mer mångfald i styrelserummen bidrar till bättre beslutsfattande och resultat, sade Lara Wolters från nederländska Arbetarpartiet och en av huvudförhandlarna från Europaparlamentet kring lagförslaget i samband med att det offentliggjordes.

– Det här kvotsystemet kan fungera som påtryckning i rätt riktning för mer jämställdhet och mångfald i företagen.

Enligt förslaget ska 40 procent av styrelseposterna tilldelas kvinnor. För de företag som inte följer bestämmelserna ska det få kännbara konsekvenser.

Små- och medelstora företag med upp till 250 anställda undantas dock från reglerna.

– Fler kvinnor i styrelserna gör företagen mer motståndskraftiga, mer innovativa och kommer att bidra till att förändrade strukturerna från toppen till botten på arbetsplatserna, sade Evelyn Regner, österrikare och vice ordförande i Europaparlamentet och den andra av de två huvudförhandlarna för lagförslaget.

Hon fortsatte:

– Ett av de viktigaste resultaten är transparens. Urvalsprocesser måste baseras på tydliga, förutbestämda kriterier och med detta avtal kommer endast de bästa kandidaterna att väljas ut, vilket förbättrar styrelsernas övergripande kvalitet.

De öppna rekryteringarna i de börsnoterade bolagen ska leda till att 40 procent av styrelseposterna eller 33 procent av alla chefsposter innehas av kvinnor, eller egentligen ”det underrepresenterade könet”.

Bolagen har nu fram till juni 2026 att se till att detta blir verklighet.

Om två kandidater är lika kvalificerade för ett uppdrag ska det underrepresenterade könet ges företräde. Bolagen kommer behöva rapportera om könsfördelningen i styrelsen en gång om året. Om de inte lyckats uppnå kvoten ska en handlingsplan för hur det ska gå till presenteras.

Idag är 30,6 procent av styrelseledamöterna i EU:s största börsnoterade företag kvinnor. Men det råder stora skillnader mellan medlemsländerna. I Frankrike är det 45,3 procent kvinnor i styrelserna medan det på Cypern är 8,5 procent kvinnor.

Läs även:

2022-05-13 | Fortsatt trångt i toppen i svenska bolag

2021-03-11 | Jämlikhetsdata kan hjälpa näringslivet ta mångfaldskliv

2014-02-18 | Kvotering ger ökad kompetens

2011-11-25 | Långsamma alternativ till kvotering i börsstyrelser