Intervju

Regeringen ska granska straffrihet i porrindustrin

Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

Regeringen tillsätter en utredning om pornografi. Därmed tas ett första steg för att lyfta fram vad som pågår i porrindustrin och i produktionen av porr. 
– Det är enormt viktigt att få tydlighet politiskt kring att våld inom porren ofta är brott som begås. Våld som skildras är inte på lek. Det är inte någon fantasi, utan det här är på riktigt, säger Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.

Beslutet att tillsätta en utredning är en del av 40-punktspaketet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, som regeringen och Miljöpartiet lanserade i juni 2021.

– I grund och botten handlar det om att vår lagstiftning gäller överallt. Våldsbrott är våldsbrott även om de filmas och säljs i kommersiellt syfte, säger Märta Stenevi till Fempers nyheter.

Idag råder det i princip straffrihet inom porrproduktionen och det är ingen som åker fast eller fälls för de våldsbrott som begås och sprids.

– Vi kan inte ha situationer där man är skyddslös för att man medverkar i en porrproduktion, konstaterar Stenevi.

I första hand ska utredningen ta fram ett kunskapsunderlag kring hur det egentligen ser ut i porrindustrin.

– Vi behöver veta vad som sker. Och vad som behöver göras för stoppa våldsbrott och övergrepp samt komma tillrätta med den straffrihet som råder för de brotten inom porrindustrin.

Att våld och övergrepp finns inom porrindustrin har varit känt länge, varför har det dröjt så länge innan politikerna reagerade?

– Varför det tar så lång tid i alla jämställdhetsfrågor, är en bra fråga. Det finns ett ganska kompakt motstånd mot att ta i frågorna. Och när man kommer in på porr så finns det också en ovilja att ta i det, säger Stenevi.

Hon menar att det ofta glöms bort, eller i alla fall sällan talas om, att det som syns i porrfilmer är verkliga händelser.

– Det är inte stuntfilmning eller specialeffekter, utan verkliga människor som utsätts för i många fall verkliga brott.

Enligt Stenevi är det viktigt att få fram kunskap om hur många som utsätts och hur den utsattheten ser ut för att också kunna börja stärka skyddet kring de kvinnor och andra personer som utsätts för våld och övergrepp i porrindustrin.

Men är det möjligt att reglera produktion och distribution i en av världens största industrier? Behövs inte mer drastiska åtgärder, exempelvis begränsningar?

– Jag tror att vi ska kunna komma dit och börja nå det som sker. Vi har ju också fått en ny gråzon kring de digitala plattformarna, såsom Onlyfans, där unga personer snabbt dras in i porrindustrin, och där ansvarsutkrävande har varit väldigt svårt på grund av hur lagstiftningen ser ut. Så det är många delar som behöver tas i.

Stenevi tror att ett första jätteviktigt steg är att kunna sätta ljuset på och slå fast att det förekommer våldsbrott i porrfilmer och att det är inte är fiktion.

– Om det blir tydligt hur många som faktiskt går fria från straff för de brott de begår för att det är en kommersiell kontext, då är min förhoppning att det ska bli svårare att ducka diskussionen om vad är det som pågår, så att vi istället kan börja prata om vad vi behöver göra för att komma åt den enorma utsattheten, säger hon.

Utredningen ska också titta på utökat skydd och stöd till de utsatta, men många av dem befinner sig kanske också i en gråzon och har svårt att anmäla eller söka hjälp. Hur ska ni nå dem? 

– Det behövs en kunskapshöjning inom rättsväsendet. Och det gäller egentligen många delar av mäns våld mot kvinnor, både våld i nära relationer men också det våld som sker riktat mot personer utsatta för prostitution och människohandel med mera.

– Vi vet också att det förutom en väldig okunskap finns brister i bemötandet, inte minst av unga personer, där fall avskrivs som självskadebeteende och ansvaret läggs på den som utsätts, istället för på den som utsätter.

Det måste till ett perspektivskifte, enligt Stenevi.

– Skulden och begränsningarna måste läggas på förövaren. Och det gäller även i detta.

Ny utredning om hyresrättsligt skydd

Samtidigt kommer även ett andra beslut utifrån 40-punktspaketet gällande tillsättandet av en utredning om stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta.

– Det finns idag lagstöd för att den som blivit våldsutsatt ska kunna bo kvar i ett gemensamt boende, men frågan är hur det används och ifall skyddet är tillräckligt starkt när man är våldsutsatt, säger Stenevi och tillägger:

– Det kan bli aktuellt med lagskärpningar.

Även här pratar hon om behovet av ett perspektivskifte. Det handlar om att sätta fokus på förövaren i kontexter av eftervåld, ekonomiskt våld och den utsatthet en kvinna ofta hamnar i med sina barn när hon bryter upp från en destruktiv relation.

– Då är det här en pusselbit i att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, så att man i mycket större utsträckning ska kunna bo kvar i sin lägenhet och stanna i tryggheten med sina barn, säger Stenevi.

Hon och Miljöpartiet driver också möjligheten att kunna döma till kontaktförbud i ett större geografiskt område kring kvinnans bostad.

– För om man kan skärpa hyresskyddet så att fler kan bo kvar i sin bostad, då måste de våldsutsatta kvinnorna och deras barn också kunna leva sina liv i och kring det boendet utan risk att förövaren närmar sig.

– Idag har vi en helt absurd situation där de som utsätts, det vill säga brottsoffren, också är de som får de största begränsningarna på sig när man ska skyddas från förövaren.

Utredningen om pornografi ska redovisas senast 29 september 2023. Den om hyresrättsligt skydd senast 12 juni nästa år.

Stärkt abortskydd

Var står Miljöpartiet i abortfrågan idag, vill ni ha en grundlagsskyddad aborträtt?

– Ja, vi ser ett behov av att utreda det, säger Märta Stenevi.

– Med tanke på vad som händer i andra länder så finns det behov av att se över hur man skulle kunna skapa ett starkare skydd för den här grundläggande mänskliga rättigheten som aborträtten är.

Centerpartiet har skickat in en begäran till grundlagsutredningen om att de ska be regeringen om ett utökat uppdrag. Det är något som Miljöpartiet ställer sig bakom och tycker är ett bra initiativ.

– Även om vi just nu har åtta partier som vill värna aborträtten i Sveriges riksdag, så är det problematiskt att det i några av partierna finns starka krafter som egentligen inte ideologiskt håller med om det, säger Stenevi.

Detta i kombination med opinionssvängningar och partiers tendens att följa dessa oroar Stenevi, som frågar sig ”vad händer i Sverige om opinionen skiftar?”.

– Jag tror att vi kanske har vaggats in i en tanke om att samhället hela tiden rör sig framåt här hos oss. Vi har nått den här punkten och därför kan vi bara fortsätta. Men det vi ser i stora delar av Europa och nu i USA är att man backar och går tillbaka till en gammal syn som innebär inskränkta fri- och rättigheter. Och det är där vi är nu.

För Miljöpartiet har aborträtten varit en central del av partiets politik sedan bildandet för 40 år sedan.

– Det här är en fråga som är lika självklar och lika ideologiskt djup för oss oavsett om vi skulle få ett annat opinionsläge. Det handlar om ett skydd för mänskliga rättigheter som behöver ligga fast oavsett vad opinionen för tillfället står någonstans.

Är det några fler mänskliga rättigheter som behöver skyddas extra? 

– Inte specifikt, men vi ser i USA hur det redan, som ett brev på posten, kommer ett ifrågasättande av samkönade äktenskap till exempel. Och i Sverige har vi sett partier lyfta förslag inom rättspolitiken som skulle innebära kollektiv bestraffning, vilket är ett enormt brott mot rättsstatens grundläggande principer.

Stenevi ser ett väldigt tydligt samband mellan de rörelser som står för abortmotstånd, hat och hot mot hbtqi-personer men också nazistiska och främlingsfientliga strömningar.

– Det är ju rörelser som är väldigt duktiga på att ställa de här grupperna mot varandra. Att försöka använda en vinkel för att slå mot en annan, till exempel genom att prata om hbtqi-frågor för att driva en främlingsfientlig agenda och vice versa. Men i grund och botten handlar det ju om att värna alla rättigheter samtidigt. Har vi det skydd som vi behöver för de här rättigheterna eller har vi en situation där en svängande opinion kan ändra allt – vi ser hur fort det kan gå, säger Stenevi och syftar på Nato-frågan.

– I Nato-frågan svängde partierna på nolltid utan att fråga svenska folket. De skaffade en majoritet i riksdagen och plötsligt har vi en historisk förändring. Det var något som så sent som i november var något otänkbart. Det kan kännas extremt osannolikt att något liknande skulle kunna ske med aborträtten men ärligt talat tror jag inte vi ska vara för trygga med det. Vi måste se över alla de här dimensionerna för att säkra att vi har det demokratiska samhälle vi vill se.

Tror du att det kan bli en valfråga?

– Som vi alla vet, så går det inte förbjuda aborter, det går bara att förbjuda säkra aborter. Så det är en extremt viktig fråga. Vi får hoppas att vi kan hålla i.

Läs även:

2022-04-12 | MP vässar sin politik för att stoppa mäns våld

2022-03-31 | Gömda kvinnors hemvist röjs

2021-10-22 | Så vill Märta Stenevi bekämpa mäns våld mot kvinnor

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV