Nyheter

Många unga tjejer mår dåligt visar Stockholms ungdomsenkät

Två tonårstjejer (de har inget med innehållet i undersökningen att göra).

#val22 Den psykiska ohälsan ökar bland eleverna, särskilt bland flickorna, i Stockholm. Det visar Stockholmsenkäten 2022 som besvarats av ungdomar i årskurs 9 och i andra året på gymnasiet.

Nästan varannan flicka i Stockholm mår dåligt. Det innebär en ökning med fem procent sedan den förra undersökningen gjordes 2020.

Enligt Feministiskt initiativ (Fi) beror detta delvis på styret i Stockholms stad.

– Det här är allvarliga siffror. Det grönblå styrets nedskärningar påverkar elevhälsan. Detta är något som Akademikerförbundet SSR kritiserade styrets budget för, men de valde att inte lyssna, säger Lisa Palm, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Partiet vill nu se satsningar på elevhälsan och en stärkning av skolornas samverkan med psykiatrin.

Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (Liberalerna) säger till SVT att hon hoppas att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa minskat och att mörkertalet därför minskat.

Feministiskt initiativ är dock kritiska till det grönblå styret i region Stockholm, som har gjort nedskärningar i BUP från 16 enheter till 9.

– Situationen blir självklart sämre med alla dessa nedskärningar, säger Lisa Palm.

Hon menar att resultatet tydligt visar att flickors livsvillkor måste högre upp på den politiska agendan.

– Vi måste tillföra mer resurser till elevhälsan, och stödet till unga flickor utsatta för sexuella övergrepp behöver förbättras, säger Palm.

Partiet vill dessutom höja kompetensen om killars våld mot tjejer i verksamheter som möter unga och inkludera utbildning om killars våld mot tjejer i föräldrastödsprogram.

Undersökningen Stockholmsenkäten om ungdomars levnadsvanor görs varannat år. Förutom ökad psykisk ohälsa sticker användandet av lustgas som första drog ungdomarna testat och rån ut.

Läs även:

2021-11-02 | Våld i ungas relationer upptäcks sällan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV