Nyheter

Femicid blir särskilt brott i Belgien

Den belgiska regeringen har bestämt att femicid, det vill säga mord på kvinnor, ska bli ett särskilt brott. Detta efter flera uppmärksammade mord. Därmed blir Belgien det första EU-landet att specifikt kriminalisera mord på kvinnor.

Den belgiska regeringen har godkänt ett utkast till ramlag i vilken man skiljer mellan flera former av femicid, det vill säga mord på kvinnor, såsom intima, icke-intima och indirekta kvinnomord samt könsbaserat mord. I förslaget definieras även olika former av våld, som kan föregå denna typ av brott, till exempel sexuellt eller psykiskt våld.

Även inhämtning av statistik kring den här typen av brott omfattas av det nya lagförslaget. Varje år ska också en rapport tas fram som redogör för brotten. Detta för att tydligare visa på omfattningen, hur relationen mellan offer och förövare ser ut och undvika att varje enskilt fall förblir just individuella fall.Utifrån dessa ska justeringar och rekommendationer sedan göras till regeringen.

Brottsrubriceringen femicid, är vanlig i Latinamerika men inte i Europa. Sverige har fått rekommendationer från FN:s kvinnokommitté att införa en liknande feminicidlag för att specifikt kriminalisera mord på kvinnor.

I det belgiska lagförslaget ingår även utbildning av poliser och domare. Det ska även bli större fokus på riskbedömning under utredningar och rättsprocesser.

Den belgiska jämställdhetsministern, Sarah Schlitz, säger att det övergripande målet är att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter till skydd för att undvika femicid, mord på kvinnor.

I år har minst 19 mord på kvinnor registrerats i Belgien. Ett av de allra senaste uppmärksammade fallen var mordet på en ung spansk kvinna. Hon knivhöggs till döds av sin före detta spanska pojkvän som kommit till Bryssel för att försöka övertala henne att komma tillbaka till honom. Han högg henne och hoppade sedan ut genom ett fönster i ett självmordsförsök. Han fördes till sjukhus och arresterades sen.

Utan officiell statistik över just mord på kvinnor är det ofta civilsamhällesorganisationer som försöker föra egen statistik och dokumentera feminicid genom information i media.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV