Nyheter

Svensk transvård i botten enligt europeisk kartläggning

Den svenska transvården är bland de sämsta i Europa. Det visar en ny kartläggning av nätverket Transgender Europe (TGEU). Ulrika Westerlund, Mp, är inte förvånad.

– Ja, tyvärr är jag inte förvånad. Det är känt att tillgängligheten till vården har varit dålig under lång tid, och dessutom försämrats, säger Ulrika Westerlund 
riksdagsledamot  för Miljöpartiet och ledamot i Jämställdhets- och mångfaldskommittén.

Genomgången av samtliga EU-länder placerar Sverige som delad tredje sämst. Allra bäst är tillgången till och funktionen av transvården på Malta och Spanien enligt listan. Sämst är den i Irland, Grekland, Ungern, Litauen och Slovakien. Sverige befinner sig strax över dessa länder tillsammans med Polen, Rumänien, Lettland, Estland och Cypern.

Det har alltid varit en stor utmaning för transpersoner att få tillgång till transspecifik vård. Tillgänglighet, pris och kvalité varierar stort både inom och mellan länderna, liksom bemötandet.

Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA), rapporterar 34 procent av transpersonerna från EU-medlemsstaterna att de utsatts för diskriminering av vårdpersonal baserat på deras könsidentitet.

Stora variationer

Tillgången till transspecifik hälsovård varierar också mycket inom EU. Till exempel har Malta implementerat en sjukvårdsmodell som bygger på självbestämmande och informerat samtycke. Medan många andra länder fortfarande kräver en psykiatrisk diagnos för att personen i fråga ska kunna få tillgång till transspecifik hälsovård.

I Irland som placerar sig på botten är systemet fastlåst av väntetider på över 7 år för att ens få en första vårdkontakt. På senare tid har dessutom coronapandemin och kriget i Ukraina försämrat tillgången till nödvändig medicin och hormoner för transpersoner avsevärt.

– Det är centralt att resurser skjuts till så att tillgången till vården förbättras i hela landet. Alla som är i behov av vård ska kunna få den, säger Ulrika Westerlund.

Den 16 november har hon arrangerat ett seminarium i den svenska riksdagen om bland annat den här frågan.

Transgender Europe (TGEU) arbetar för transpersoners rättigheter i Europa sedan 2005. TGEU har 200 medlemsorganisationer från 48 länder.

Läs även: 

2022-06-17 | Akut brist på vård till unga transpersoner

2022-03-14 | Nya råd för transvård till unga skapar oro

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV