Nyheter

Våldsförövares rätt till vårdnad leder till eftervåld

En våldsutövande pappas rätt till umgänge med och vårdnad om gemensamma barn leder till utdraget eftervåld. Det framkommer i en rapport från Kvinnojouren Lund som släpps på fredag.

− Myndigheter och domstolar förlänger och förvärrar våldet för både
kvinnor och barn genom att varken se våldet eller de omsorgsbrister som
en våldsutövande förälder står för, säger Linn Andersson som är
Kvinnojouren Lunds HBTQ+ och stödutvecklare i ett pressmeddelande.

Tidigare i år visade en rapport från Jämställdhetsmyndigheten
att uppgifter om våld i vårdnadsärenden skrivs om som ”konflikter” eller ”samarbetssvårigheter” mellan föräldrarna, även i fall där våldet synliggörs i utredningen exempelvis genom beslut om skyddsinsatser för den våldsutsatta och barnen.

– Att våldet osynliggörs innebär att det förlängs. De utsatta får inte
skydd. Våldsutövaren kan fortsätta styra, kontrollera och utsätta sin
tidigare partner för våld genom barnen och de flesta våldsutsatta är
förtvivlade för de fråntas alla möjligheter att skydda sina barn. Många
väljer att stanna i den våldsamma relationen för att slippa lämna barnen
ensamma med den våldsutövande föräldern, säger Andersson och konstaterar att den lag som syftar till jämställt föräldraansvar för våldsutsatta inneburit total skyddslöshet.

Kvinnojouren Lund stöttar våldsutsatta personer av alla kön och har
särskilt fokus på våld mot HBTQ+personer och våld med hederskoppling.
Att dessa perspektiv skulle finnas med i rapporten var självklart från
start.

Bristande kunskapsunderlag om vårdnad och våld

− Det visade sig att det var svårt att hitta forskning och
kunskapsunderlag om hur våldet i samband med vårdnadstvister ser ut för
de grupperna och det är oroande, säger Linn Andersson. Vi ser att även
när det finns kunskap, som det ju gör när det gäller mäns våld mot
kvinnor, missas våldet. Hur blir det då för grupper när kunskapen om
våldet inte ens finns? Det är grupper som redan generellt sett har lågt
förtroende för myndigheter, det är verkligen en enorm brist – och risk –
att den här kunskapen inte finns.

”Inget kommer att ändras förrän några barn dör”. Så heter rapporten som lyfter röster från (framför allt) kvinnor som berättar om hur eftervåldet från en tidigare partner förlängs av att den våldsutövande (oftast) pappan har umgänge med och vårdnad om de gemensamma barnen.

Rapporten släpps fredag 11 november på Kvinnojouren Lunds hemsida och vid en presentation på Mejeriet i Lund.

− Det finns en uppgivenhet, säger Linn Andersson, för att myndigheter
och politiker inte lyssnar på dem som lever med konsekvensen av deras
beslut. Kvinnor dör varje år för att samhället inte kan skydda dem, barn
har också dött. Hur många fler liv krävs för att det ska bli förändring?

Läs även: 

2022-01-22 | Våld vägs sällan in i domar om vårdnad