Recension

Lösningsfokuserat om ADHD i arbetslivet

 Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson har skrivit ADHD på jobbet.

Hur är det att leva med ADHD – och hur fungerar det i arbetslivet? Hur är det att arbetsleda dem med ADHD och hur kan vi ta vara förmågor på bästa sätt. Om det handlar ADHD på jobbet.
Yolanda Christoffersson
, projektmedarbetare på Lyssna på oss har läst och uppskattar den genomgående positiva tonen.

ADHD på jobbet kom ut 2022 via bokförlaget Natur & kultur. Författarna är läkaren, psykiatrikern och forskaren Lotta Borg Skoglund samt psykologen Martina Nelson. Båda är specialister inom området ADHD. De har på ett informativt, lustfyllt och kreativt sätt utformat en bok som ger tydliga perspektiv hur det är att leva med diagnosen – oavsett vilket kön du har.

Innehållet i boken förklarar hur symtomen på varje unik människa påverkar ens arbetsliv, som i sin tur påverkar individens privata sfär. Substansberoenden, samsjuklighet, symtombild, hantera känslor, hormonpåverkan och att hitta sig själv är några saker boken tar upp.

Boken har en struktur som är väl genomtänkt, då det är tänkt att även personer som befinner sig i målgruppen ska nås. Ett plus är de personliga berättelserna, som brödtexten varvas med. Även tips till chefer, som återkommer som faktarutor – är ett genomtänkt verktyg, som dessutom når en bredare målgrupp.

En viktig faktor är att författarna ger en rättvis och ärlig bild om hur det är att ha en anställd med ADHD – utan att ställa sig på någons sida. Boken ger intrycket att vara näst intill komplett inom sitt område, men det finns fortfarande mycket om ADHD vi inte vet.

Trots att boken tar upp många svåra ämnen, så finns ändå en genomgående positiv framtoning. Den har ett härligt lösningsfokus.

Här kan ni läsa en intervju i Fempers nyheter med en av de två författarna, Martina Nelson.

ADHD på jobbet
Natur & kultur
2022

Yolanda Christoffersson är projektmedarbetare på Lyssna på oss.

RELATERADE ARTIKLAR:
2023-01-09⎮ Adhd är inte ett problem som ska lösas – bara ett annat sätt att fungera
2022-10-22⎮ Vi vill inspirera till debatt om mens och NPF-diagnoser
2022-10-02⎮ Någon måste ta på sig ansvaret för Jolynes död
2022-09-22 |  Klumpighet kan vara motorisk koordinationsstörning
2022-05-25 |  Vården får inte missa flickor med NPF-diagnoser
2022-10-22⎮ Vi vill inspirera till debatt om mens och NPF-diagnoser
2022-10-02⎮ Någon måste ta på sig ansvaret för Jolynes död
2022-09-22 |  Klumpighet kan vara motorisk koordinationsstörning
2022-05-25 |  Vården får inte missa flickor med NPF-diagnoser