Nyheter

Allt fler könsstympade får hjälp i Göteborg

Efter att barnmorskor utbildats om könsstympning har dubbelt så många patienter än tidigare kunnat få hjälp i Göteborg.

Enligt Socialstyrelsens egna rapport, som har kartlagt hur många kvinnor och unga tjejer som har sökt vård mellan åren 2012-2018, har ungefär 5000 kvinnor fått diagnosen och hjälp.

Sedan 2021 har Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus utbildat barnmorskor om könsstympning. Till SVT nyheter väst säger Hanna Edvardsson, barnmorska och samordnare för utbildningen att frågan behöver hållas aktuell och levande.

– Barnmorskor behöver en djupare förståelse för och mer kunskap om hur man ska bemöta dessa kvinnor, så det inte blir en patientgrupp som bara skickas runt, säger hon.

Vården för denna patientgrupp varierar i Sverige och ofta rör det sig om obstetrisk vård, gynekologisk vård, samtal eller rekonstruktionsoperation, vilket Fempers nyheter har rapporterat om tidigare.

Nästan hälften av personalen på vårdcentralerna saknar utbildning

Enligt Socialstyrelsens första delrapport från 2020, finns det brister i vården. Bland annat saknar Patientregistret och Medicinska födelseregistret fullständiga uppgifter ”om de åtgärder som utförs i vården av kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning”. Orsaken är att specifika åtgärdskoder saknas, vilket resulterar i underrapportering av den vård som ges.

I den sista delrapporten som publicerades 2021 bedömde Socialstyrelsen att ”det förebyggande arbetet behöver förbättras och att fler insatser måste göras för att fler ska söka vård”.

Sharareh Akhavan är utredare på Socialstyrelsen och på myndighetens hemsida berätta han om de åtgärder som behöver göras.

– Förutom kompetens och utbildning handlar det bland annat om att utveckla system för remittering och uppföljning, säger Akhavan.

Inför delrapporten gjordes en enkätundersökning med bland annat vårdcentraler, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar och skolsköterskor. Verksamhetscheferna på vårdcentralerna uppgav att 49 procent av personalen på deras mottagning inte hade någon utbildning om könsstympning, bland sjuksköterskorna saknade 52 procent utbildning.

Till SVT nyheter väst förtydligar barnmorskan Hanna Edvardsson hur svår tillvaron kan vara för dessa kvinnor och flickor.

– Kvinnor ska inte behöva lida av problem med att kissa varje dag, eller av problem vid mens varje månad, eller smärta vid samliv. Detta är något som ingen ska behöva leva med när vård finns att få, säger Hanna Edvardsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV