Nyheter

Ekonomisk (o)jämställdhet mellan kvinnor och män med funktionsvariation

FOTO: Karin Wesslén/TT.

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att studera ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Syftet med uppdraget är, enligt regeringen, att komplettera dagens kunskap om inkomstgapet mellan könen.

– SCB ska ta fram förslag på vilken statistik som kan användas och vilka analyser som kan göras för att beskriva eventuella jämställdhetsskillnader i ekonomi bland personer med funktionsnedsättning, säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande från regeringen.

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt, och enligt SCB var sysselsättningsgraden för personer med funktionsned­sättning 67 procent år 2020. Bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, var andelen sysselsatta 52 procent.

Dessutom är personer med funktionsnedsättning i Sverige överrepresenterade i deltids- och låglönejobb, och står inför olika utmaningar när det gäller att få och behålla anställning.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg sade såhär om uppdraget.

– Ekonomisk jämställdhet i arbetslivet gäller givetvis alla, även dem med funktionsnedsättning. Det är ett välkänt problem att många med funktionsnedsättning har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi behöver mer kunskap om hur det ser ut med den ekonomiska jämställdheten bland kvinnor och män med funktionsnedsättning, säger Paulina Brandberg.