Nyheter

Många queerkvinnor osäkra när de söker vård

FOTO: Patrik Lundin.

Mer kunskap i vården, bättre information och större trygghet efterfrågas i en ny rapport från RFSL Stockholm, som tittat på hur lesbiska, bisexuella, icke-binära och transkvinnor som har sex med kvinnor söker vård.

Rapporten som består av en enkätundersökning med 812 svar från målgruppen, 15 djupintervjuer och 3 fokusgruppsmöten är den första i sitt slag.

Majoriteten av undersökningsdeltagarna var i åldrarna 21 till 40 år. De flesta identifierade sig som lesbiska eller bisexuella, och hade en examen från högskola eller universitet. De bodde i eller hade bott i Stockholm och majoriteten var i relationer.

Många av frågorna till målgruppen har rört teman som till exempel hälsa, vårdsökande, gynekologi och föräldraskap, säkerhet, öppenhet i vården och vårdundvikande.

Ett stort område i enkäten och i djupintervjuerna handlar om målgruppens inställning och erfarenhet av att gå till gynekologen, ta cellprov, testa sig för könssjukdomar, gå på mammografi och om man uppsökt fertilitetsrelaterad vård. Till detta kapitel hör även frågor som rör föräldraskap.

Queerkvinnor och gynekologbesök

På frågan ”hur ofta besöker du en gynekolog?”, svarade mer än hälften ”när det behövs”. Enligt rapporten är det många som inte vet vad som kan göras hos gynekologen och fördelarna med regelbundna tester för könssjukdomar. En annan indikation var att vården misslyckats i att ge ut den viktiga och relevanta informationen.

En person rapporterade i undersökningen att en barnmorska berättade för dem att sex mellan två kvinnor inte överför sexuellt överförbara sjukdomar, vilket har haft en bestående inverkan.

Bristande tillit till vården hos hbtqi+-personer

Enligt rapporten saknar sjukvården den nödvändiga kunskapen att hjälpa hbtqi+ personer på rätt sätt, vilket leder till rädsla och bristande tillit till hälso- och sjukvården.

Det framgick också att många fruktar att bli behandlade annorlunda eller orättvist på grund av sin sexuella läggning, vilket får dem att dölja denna information, även när det är relevant för deras medicinska vård.

En av frågorna i enkäten handlade om vad vårdpersonal skulle kunna bli bättre på och där önskar många mer tid med vårdgivaren, lyhördhet, respekt och en öppenhet gällande sexualitet, icke-normativa människor och kroppar. Många lyfter särskilt fram att vårdpersonal borde ha särskild utbildning om hbtqi-personer, normkritik, sexuell- och könsidentitet samt transkompetens.

Relaterade artiklar:

2022-05-17 | Att vara hbtqi-person i Göteborg