Nyheter

Nya stödtelefoner för våldsutsatta män och transpersoner

Nu finns två nya stödlinjer för våldsutsatta vuxna – en stödlinje för män och en stödlinje för transpersoner. Det är Nationellt centrum för kvinnofrid som står bakom.

Två nya stödlinjer, som riktar sig till personer över 18 år, och drivs  av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, har öppnat. Det är gratis att ringa till de båda stödtelefonerna,

För unga transpersoner finns sedan den 7 februari en digital samtalsmottagning, vilket Fempers nyheter har rapporterat om. Den drivs av organisationen Transammans.

De nya stödlinjerna, dit man kan ringa anonymt, riktar sig till de som har utsatts för våld i en nära relation och/eller sexuella övergrepp. Det kan handla om fysiskt våld likaväl som psykiskt eller ekonomiskt sådant. Även yrkesverksamma och närstående kan ringa för råd och stöd.

– Nationellt centrum för kvinnofrid har bred och djup kunskap om våld i nära relationer och sexuellt våld. Vi vet att behovet av stöd är stort och alla våldsutsatta oavsett kön har rätt till stöd. Därför välkomnar vi det nya uppdraget, säger Anita Hussénius, föreståndare på NCK.

FAKTA/Stödlinjen för män och stödlinjen för transpersoner

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är öppen alla dagar kl. 7-21. Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 riktar sig till alla transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Linjen är öppen alla dagar kl. 11-19.

Stödlinjerna är del av ett pilotprojekt, som genomförs på uppdrag av regeringen.

NCK driver sedan 2007 Kvinnofridslinjen på uppdrag av regeringen. Den stödtelefonen besvarar över 40 000 samtal om året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV