Nyheter

Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet

RFSU:s Barnvagnsmarsch mot mödradödligheten i världen 2014.

Mödravård har aldrig varit en självklarhet för alla kvinnor. I själva verket är det den vanligaste dödsorsaken globalt för flickor mellan 15 och 19. Tack vare ett målmedvetet utvecklingsarbete sjönk mödradödligheten under tjugo år, men nu har kurvan vänt i USA och Europa, visar en färsk rapport från FN.

– Bristande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är inte bara en fråga om hälsa och sjukvård, det handlar om att ge flickor och kvinnor möjlighet att leva sina liv på sina egna villkor och ha kontroll över sin egen kropp och framtid, säger Malin Bogren, barnmorska, universitetslektor och ordförande i Barnmorskeförbundets internationella råd, till Fempers nyheter.

Att minska och på sikt få ner mödradödligheten till ett minimum har länge varit ett mål i det globala utvecklingsarbetet. Nu visar nya uppgifter att det istället går åt motsatt håll.

Även om mödradödligheten minskar på vissa håll i världen, ökar den på andra håll, exempelvis i Europa, Nordamerika och Latinamerika. Den största ökningen skedde i USA, Venezuela och länder i Karibien.

I rapporten, Trends in Maternal Mortality, som tagits fram av Unicef, Världshälsoorganisationen WHO och andra FN-organ framkommer det att 287 000 kvinnor dog i världen under graviditet eller förlossning år 2020. Siffran beskrivs som liten minskning från de 309 000 dödsfall som registrerades 2016.

Allra allvarligast är situationen i fattiga länder och i konfliktområden, där 95 procent av dödsfallen sker. Det beror på avsaknad av tillgång till vård till kvinnor. Många av kvinnorna som drabbas har utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkter.

Dödsfallen skulle ha kunnat undvikas. Nyckelfaktorn för att rädda fler liv och förhindra att unga kvinnor dör under graviditet eller förlossning är att det finns utbildad personal som kan ta hand om kvinnorna och de nyfödda barnen.

– Det är oacceptabelt att så många kvinnor fortsätter att dö i onödan under graviditet och förlossning. Vi kan och måste göra bättre genom att omedelbart investera i ökad tillgång till preventivmedel och säkra aborter. Vi behöver fylla den globala bristen på 900 000 barnmorskor så att varje kvinna kan få den vård hon behöver under hela sin reproduktiva livscykel, säger Malin Bogren.

Att få ner mödradödligheten är också ett av målen i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det har varnats för att utvecklingen inte går åt rätt håll.

Enligt Malin Bogren finns verktygen, kunskapen och resurserna att minska mödradödligheten.

– Vad vi behöver nu är den politiska viljan, säger Bogren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV