Nyheter

Reproduktiv hälsa för alla längre bort än någonsin

Toppmöte ICPD25 i Nairobi, Kenya 2019.

Enligt en ny FN-rapport går arbetet med att avancera de sexuella och reproduktiva rättigheterna åt fel håll i flera länder. Nu efterlyser den oberoende övervakningskommissionen bakom rapporten omfattande åtgärder.

Rapporten No exceptions, no exclusions: Realizing sexual and reproductive health, rights and justice for all är en temperaturmätning på arbetet i de 170 länder som kom överens om 12 globala åtaganden för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid ett toppmöte i Nairobi år 2019.

Bland de gemensamma målen från Nairobi ingår att all mödradödlighet ska utrotas till 2030, könsbaserat våld, tvångsäktenskap och könsstympning ska upphöra och preventivmedeltillgången säkerställas. 

Under mötet i Nairobi tillsatte FN en oberoende kommission som ska övervaka och rapportera hur det går till FN:s befolkningsfond UNFPA. Det här är kommissionens första lägesrapport.

Det konstateras att alltifrån barnäktenskap till oönskade graviditeter och dödsfall i samband med förlossningar har ökat. Och att det totalt sett har gått bakåt vad gäller sexuella- och reproduktiva rättigheter och hälsa i världen.

Enligt kommissionen har coronapandemin blottlagt och förstärkt påfallande ojämlikhet vad gäller människors tillgång till reproduktiva och sexuella rättigheter, inte minst på grund av olika former av diskriminering baserad på människors kön, rasifiering, ålder, funktionshinder, fattigdom och status som migrant eller flykting.

Kommissionen efterlyser omfattande åtgärder från staterna, inte minst för att det är en rättvisefråga och värst drabbade är kvinnor och flickor. Samtidigt menar de att tjänster som uppstått och tillhandahållits under pandemin i vissa fall kan tas som goda exempel att följa. 

Läs även:

2021-05-25 | ”De nykonservativa rörelserna utgör idag ett reellt hot”

2021-09-14 | Pfizer medfinansierar abortmotståndare

Nyheter

Posttraumatiskt stressyndrom hos åtta av tio i svensk sexindustri

Interiör från porrklubben Blue Vision i Stockholm.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution. I förra veckan presenterade de en studie

105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.