Nyheter

Reproduktiv hälsa för alla längre bort än någonsin

Toppmöte ICPD25 i Nairobi, Kenya 2019.

Enligt en ny FN-rapport går arbetet med att avancera de sexuella och reproduktiva rättigheterna åt fel håll i flera länder. Nu efterlyser den oberoende övervakningskommissionen bakom rapporten omfattande åtgärder.

Rapporten No exceptions, no exclusions: Realizing sexual and reproductive health, rights and justice for all är en temperaturmätning på arbetet i de 170 länder som kom överens om 12 globala åtaganden för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid ett toppmöte i Nairobi år 2019.

Bland de gemensamma målen från Nairobi ingår att all mödradödlighet ska utrotas till 2030, könsbaserat våld, tvångsäktenskap och könsstympning ska upphöra och preventivmedeltillgången säkerställas. 

Under mötet i Nairobi tillsatte FN en oberoende kommission som ska övervaka och rapportera hur det går till FN:s befolkningsfond UNFPA. Det här är kommissionens första lägesrapport.

Det konstateras att alltifrån barnäktenskap till oönskade graviditeter och dödsfall i samband med förlossningar har ökat. Och att det totalt sett har gått bakåt vad gäller sexuella- och reproduktiva rättigheter och hälsa i världen.

Enligt kommissionen har coronapandemin blottlagt och förstärkt påfallande ojämlikhet vad gäller människors tillgång till reproduktiva och sexuella rättigheter, inte minst på grund av olika former av diskriminering baserad på människors kön, rasifiering, ålder, funktionshinder, fattigdom och status som migrant eller flykting.

Kommissionen efterlyser omfattande åtgärder från staterna, inte minst för att det är en rättvisefråga och värst drabbade är kvinnor och flickor. Samtidigt menar de att tjänster som uppstått och tillhandahållits under pandemin i vissa fall kan tas som goda exempel att följa. 

Läs även:

2021-05-25 | ”De nykonservativa rörelserna utgör idag ett reellt hot”

2021-09-14 | Pfizer medfinansierar abortmotståndare

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV