Nyheter

Majoritet av antagna till arkitektutbildningarna är kvinnor

Stadsbiblioteket i kulturhuset Väven i Umeå.

Av de drygt 700 personer som antogs till arkitekturprogram vid sju olika högskolor hösten 2022 var 64% kvinnor. På flera skolor har andelen kvinnor ökat, rapporterar Arkitekten.

På flera utbildningplatser har andelen kvinnor som antagits ökat, som till exempel till landskapsarkitektutbildningarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, som är den utbildning med flest antagna kvinnor (91 procent).

Detsamma gäller Chalmers, där kvinnorna utgjorde 72 procent  av det totala antalet antagna till arkitekturprogrammet och 70 procent för programmet arkitektur och teknik. Detta på en skola som inte ens hade damtoalett när de första kvinnorna började arkitektutbildningen runt 1940-talet.

Utbildningen fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola (BTH) och arkitektur Kungliga tekniska högskolan (KTH) är de enda utbildningar där fler män är antagna till årskurs ett hösten 2022.

Läs även: Uppnå könad hållbarhet med ekofeminism.

Trots detta berättade förstaårseleverna på KTH som tidningen Arkitekten intervjuade, att deras egna bild av utbildningen innan de började var att yrket är mansdominerat.

– Det är Gert Wingårdh och andra män. Förutom Zaha Hadid kände man bara till män, säger Hedvig Palme.

Eleverna ser också ett problem i att det nästan bara är manliga exempel i undervisningen, särskilt bland de historiska.

Det är fortfarande ojämlikt när det gäller ägare av arkitektkontor. Enligt en undersökning som Arkitekten gjorde i oktober 2022 är majoriteten av ägarna män. De äger tre av de fyra största partnerägda arkitektkontoren i Sverige, trots att fler kvinnor är anställda om arkitekter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV