Intervju

Agnes Lundgren och Luis Lineo – i helgen kan de ta över Fi – parti i motvind

Agnes Lundgren och Luis Lineo föreslås bli nya partiledare för Feministiskt initiativ.

I helgen håller Feministiskt initiativ partikongress. I samband med den kommer två nya partiledare att väljas. För de som tar över partiet väntar ett tungt uppdrag för att vända partiets utveckling och återvinna förtroendet hos väljarna.

Den 1 och 2 april håller Feministiskt initiativ – ett parti som arbetar i stark motvind – sin partikongress online. I samband med den avgår, som tidigare aviserat, partiledaren Teysir Subhi. Till efterträdare föreslås två partiledare, partisekreteraren Luis Lineo och Agnes Lundgren Fi Gotland. Fempers nyheter har ställt tre frågor till dem.

Vad ser ni som de största utmaningarna som partiledare för Fi?

AL: Externt handlar det nog om att öka synligheten i ett medielandskap som är svårt att etablera sig i. Att nå ut till nya målgrupper är svårt när så mycket sker på sociala medier med algoritmer som styr innehållet.

– Internt är vi en organisation som är väldigt dynamisk, väldigt många har väldigt stor kunskap och att samla den och använda den på bästa sätt är en utmaning jag ser fram emot, säger Agnes Lundgren (AL).

LL: Den största utmaningen just nu är att försöka entusiasmera och behålla så många som möjligt av våra aktiva medlemmar som jobbat i motvind ett tag nu. Vi måste försöka hålla i och hålla ut och samtidigt hålla om varandra. Det är väldigt tufft att vara engagerad politiskt när dom politiska vindarna länge blåst åt motsatt håll än det vi som parti står för. Klarar vi det kan vi sedan få tillbaka våra tidigare aktiva och rekrytera nya krafter för att bygga vidare på den grund vi har skapat. Luis Lineo (LL).

– En annan utmaning är att försöka omvandla den politiska apatin eller tröttheten som finns bland människor till ett värdigt vrede och kamplust som kan omsättas i kreativ aktivism och hållbart engagemang. Det gäller att komma igenom det mediala bruset och dom missgynnande algoritmerna i sociala medierna men detta är svårt för oss att påverka. Därför ska vi fokusera på det vi kan påverka och det är att organisera oss genom folkbildning och aktivism samt stötta och samarbeta med alla dom krafter som vill vända på den politiska utvecklingen.

Vilka politiska frågor skulle ni vilja prioritera?

AL: Jag vet att ”alla” är ett svar som inte är så poppis så om jag absolut måste välja så anser jag att vi behöver fokusera på att en gång för alla jämna ut löneglappet, göra Sverige rättssäkert för offer för våld i nära relation och personer utsatta för sexuella övergrepp, säkra transvården, förbättra och öka flyktingmottagandet och snälla nån stoppa besparingarna inom välfärden. Dessutom är klimatkrisen något som måste tas på största allvar. Vi behöver bli ett rättvist land, ett öppet land, ett säkert land och ett land som tar ansvar för jorden vi lever på. Om jag bara får välja en enda sak: krossa patriarkatet. När? Nu.

LL: Först och främst måste vi säkra demokratin! Det låter kanske lite bombastiskt men många tecken visar på att vi är på väg mot ett ännu mer hårt, repressivt och auktoritärt samhälle. Tidöavtalet visar med all tydlighet vad en politik som är påverkad av nationalistiska, konservativa och reaktionära krafter leder till och det är att dra åt tumskruvarna hårt för dom grupper som har minst makt i samhället: unga, fattiga, icke-vita, flyktingar osv. Ett konkret exempel är det förslag som lades fram av alla Tidöpartier som vill utreda om hela familjer kan vräkas från sina hyresrätter (!) om någon av barnen begått ett brott. Det är omänskligt och ovärdigt en rättsstat som sedan ett par år tillbaka har barnkonventionen som lag.

– Vårt samhälle kommer också bli allt mer militariserat i och med vårt kommande medlemskap i kärnvapenalliansen Nato där vi kommer behöva anpassa oss och samarbeta med auktoritära ledare och lägga mer av våra gemensamma resurser på vapen och militär. Vi vill istället fokusera på och lyfta våldets mekanismer och hur våldet kan minskas och förebyggas mellan individer, grupper och nationer. Våldet är könat och vi kan komma åt både våldet mot kvinnorna och det så kallade gängvåldet genom breda sociala satsningar och ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete.

– En annan ödesfråga är klimatet förstås. Vi måste utlysa klimatnödläge nu! Hur kan vi påskynda vår omställning till ett mer hållbart samhälle utan att förstärka dom orättvisorna som redan finns? En rättvis miljö- och klimatpolitik måste utgå från att dom som förorenar och överutnyttjar mest, både idag och historiskt, är dom som i huvudsak ska stå för dom samhällsekonomiska kostnaderna.

Hur ska Fi vinna förtroende hos väljarna?

AL: Vår politik är välgrundad, genomarbetad och bygger på många människors stora kunskap. Vi vet precis vad vi vill, vi har stått för samma sak från början och vi är säkra på vår sak. Jag tror att den tryggheten är någonting folk behöver. De stora partierna har sett ut att leka hela havet stormar i olika frågor de senaste åren och då har vi en stadig, rosa stol att erbjuda. Den står kvar. Stadigt.

LL: Vi måste göra oss intressanta och relevanta för fler och visa på att vi står för en inkluderande feminism som vill ha ett jämställt och jämlikt samhälle utan våld. Vi ska samtidigt hitta ett lugn i att tiden för våra frågor och förslag på lösningar kommer att komma. Frågan är bara om när? Jag tror själv att det kommer att ske först efter riksdagsvalet 2026 men redan EU-valet nästa år kommer att bli en intressant mätning. Har väljarna redan tröttnat på högerpolitiken och sett igenom Tidöpartiernas väg mot en återvändsgränd? Vi i Fi står för hoppets politik och vill gärna lyfta motsatsen till dom hårda tagen från Tidöpartierna. För oss är det omsorgen om alla människor, om djuren och naturen som ska vara i centrum. Det är genom att visa att det finns en politisk kraft som vill skapa ett samhälle där alla människor har lika möjligheter till god hälsa, ekonomisk trygghet och ett liv i frid och fred som vi kan få väljare att vilja stödja oss.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV