Nyheter

Kvinnotoppmöte ställer jämställdhetskrav på G7-länderna

Linda Laura Sabbadini.

Toppmötet Women7 har just avslutats i Tokyo. Women7 kräver att G7-länderna, som höll toppmöte parallellt i Tokyo, inför en rad konkreta åtgärder i arbetet för jämställdhet såsom ökade satsningar på sociala investeringar, ratificering av FN:s kvinnokonvention och stärka rättigheter till självbestämmande.

Stark oro präglade det nyligen avslutat kvinnotoppmötet Women7 i Tokyo, enligt Linda Laura Sabbadini, chef på Istat, Italiens motsvarighet till statistiska centralbyrån och en pionjär inom jämställdhetsområdet i Italien. Det var ett möte inför det egentliga G7 och Women7-toppmötet som hålls i Hiroshima om en månad,

Enligt Sabbadini finns ett stort behov av ”nya strategier för att garantera fred och välbefinnande i framtiden, vilket är avgörande för att upprätthålla demokratier.”

– Det krävs feministisk utrikespolitik och en ny, mer avancerad, vision kring ”empowerment” av kvinnor, säger Linda Laura Sabbadini.

Långtgående pandemikonsekvenser

Livsvillkoren för kvinnor globalt idag är starkt präglade av covidpandemin för tre år sedan. Då blottades en vård- och omvårdnadskris som kvinnorna betalade priset för. Inte minst genom ökad arbetsbörda både på arbetet och hemma.

Många kvinnor förlorade arbetet under pandemin. Och idag är det främst kvinnor som lever i prekariatet, det vill säga med osäkra anställningar och/eller påtvingade deltider och underbetalda arbeten.

Dessutom har vi en pågående klimatkris och en teknologisk revolution, som pågår, vilket Sabbadini menar är två andra kriser som inte är neutrala i hur de slår negativt mot kvinnor respektive mot män.

Den ekonomiska krisen påverkar också kvinnors vardag i stor utsträckning. Och kvinnorna i Ukraina och de ukrainska kvinnor som är på flykt lider oerhört.

– Därför underströk Women7 att allt arbete som gör för att stärka kvinnors rättigheter och levnadsvillkor måste omfatta alla kvinnor även de mest utsatta, vilka behöver extra stöd, säger Sabbadini.

Women7 ställer jämställdhetskrav på G7-länderna

Som Fempers nyheter nyligen rapporterade om ökar ojämlikheten bland kvinnor globalt.

Women7 samlades kring en rad krav på G7-länderna i arbetet för jämställdhet och de klyftor som djupnar inte bara mellan könen utan även bland kvinnor.

Women7 kräver att G7-länderna öronmärker 20 procent av världens bistånd för insatser som motverkar ojämställdhet.

Women7 kräver också att G7 och G20-länderna upprättar gemensamma indikatorer för att övervaka jämställdheten i länderna. Fakta om ojämställdhet, såsom jämställdhetsstatistik, måste leda till praktisk politik för att förbättra situationen.

Länderna uppmanas att ratificera FN:s kvinnokonvention Cedaw. Samt att öka investeringarna i omvårdnadsekonomin och den sociala infrastrukturen med minst två procentenheter av BNP.

Women7 kräver också total jämställdhet mellan kvinnor och män i det politiska livet.

Även kvinnors rätt till självbestämmande i beslut som rör den egna kroppen är av högsta prioritet i tider då risken för våld mot kvinnor ökar på grund av krig, konflikter och ekonomisk kris, hävdar Women7 och fastslår att en utveckling präglad av jämställdhet gynnar alla människor globalt.

Mötena som hölls i Tokyo var förmöten inför det stora G7-toppmötet i Hiroshima som inleds den 19 maj. Då hålls även Women7.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV