Nyheter

Män vinnare på skattereformer

Skattesystemet i Sverige gynnar män.

Sverige har ett skattesystem som gynnar män. Det är resultatet av de skattereformer som gjorts de senaste decennierna, visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att skattesystemet inte tar hänsyn till hur kvinnor och män påverkas och därför bidrar till att cementera inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

Att Sverige har ett skattesystem som gynnar män, fastställdes också i en rapport från Sveriges kvinnoorganisationer som kom i december 2022 och som Fempers nyheter rapporterade om.

En stor del av detta beror på att kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster, vilket gynnar män som äger mer kapital än kvinnor, konstaterade då Sveriges kvinnoorganisationer.

Uppgifter som fastslås även i den aktuella rapporten.

– Lägre skatt på näringsinkomster och kapital, plattare skatter och ökad moms har bidragit till att gruppen män har fått större skattesänkningar än gruppen kvinnor. Skattesystemet behöver gå igenom en reform där effekterna på jämställdheten också tas med i utformningen, säger Peter Vikström, analyschef på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressuttalande.

Skattesystemet har länge haft en roll med syftet att jämna ut ekonomiska förutsättningar. Ett exempel på hur den rollen har minskat över tid är att skatter för ränteinkomster, aktieutdelningar eller andra kapitalinkomster har minskat. Kvinnors andel av inkomster från ränta och utdelningar var 28 procent år 2019. Då män i genomsnitt har högre kapitalinkomster och inkomster från näringsverksamhet jämfört med kvinnor har de gynnats av de lägre skattesatserna för kapitalinkomster jämfört med inkomster från arbete.

– Jämställdhet har sällan diskuterats när Sverige har genomfört skattereformer. Vi ser dock att ekonomiska beslut tydligt påverkar kvinnor och män på olika sätt. Skattepolitiken har ofta varit inriktad på att främja tillväxt men perspektivet jämställdhet har inte alls vägt lika tungt, säger Peter Vikström.

Sedan ungefär 20 år är inkomstgapet mellan kvinnor och män ungefär 20 procent. Då ingår löner och andra arbetsinkomster, liksom kapitalinkomster och bidrag. Skattereformerna har i flera studier och rapporter konstaterats vara en viktig orsak till könsskillnaderna i ekonomin. Ett exempel från de senaste åren är när värnskatten för höginkomsttagare togs bort 2020. Av de som då fick en skattesänkning var fyra av fem män.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV