Nyheter

Kampanj ska skydda flickor från könsstympning

Det pågår en kampanj för att skydda flickor från könsstympning.

Det pågår just nu en kampanj i sociala medier som syftar till att få människor att agera för att skydda flickor från könsstympning samt att få fler som har utsatts att söka vård och stöd. Könsstympning är sedan länge ett brott i Sverige och bryter också mot FN:s mänskliga rättigheter liksom mot barnkonventionen.

Information och stöd från sju myndigheter, däribland Socialstyrelsen, har samlats på den nya webbsidan könsstympning.se och det är i den som den nya kampanjen tar avstamp. Kampanjen riktar sig både mot de själva är drabbade och mot de som kan möta drabbade i sin yrkesutövning: personal i skola, socialtjänst, hälso- och sjukvården och inom rättsväsendet.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen är det många flickor och kvinnor i Sverige som har blivit könsstympade och ytterligare mellan 13 000 till 23 000 flickor riskerar att utsättas.

– Utifrån en ny uppskattning som vi presenterade i juni i år, kan så många som 68 000 flickor och kvinnor i Sverige leva med konsekvenserna av könsstympning, säger Ulrika Axelsson Jonsson, utredare och projektledare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Globalt uppskattas fler än 200 miljoner kvinnor och flickor vara könsstympade, och könsstympning praktiseras i omkring 92 länder.

Den som drabbas lever ofta med svåra konsekvenser såväl fysiskt som psykiskt, och kunskap och medvetande om problemet är viktigt för både den enskilda liksom för den svenska vården. För vården krävs kompetens för att fånga upp de som behöver vård, eller som riskerar att drabbas i framtiden.

– Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor hos hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänst är viktigt både för att vårda och förebygga. Det allra viktigaste är att våga fråga och samtala om könsstympning med dem som kan behöva vård och stöd, säger Ulrika Axelsson Jonsson.

Läs även:

2023-02-07 | Könsstympning – ett gränslöst problem