Intro

”Spiken i kvinnofridskistan”

Spiken i kvinnofridskistan när framgångsrika IGOR läggs ner.

”Det här är spiken i kvinnofridskistan”. Så beskriver Roks ordförande Jenny Westerstrand polisens oväntade beslut att lägga ner det framgångsrika pilotprojektet IGOR i Stockholm, där specialiserade utredare från polisen arbetat tillsammans med socialtjänsten för att säkra den juridiska kedjan för kvinnor (och män) som utsatts för våld i hemmet.

Projektet, som var det enda i sitt slag, har lovordats och visat goda resultat på samtliga områden och reaktionerna har varit starka, trots att beskedet kom sent i fredags eftermiddag.

Nu ska slutsatserna implementeras i polisens alla enheter men den uppmärksammade projektledaren Marcus Antonsson lämnar beskedet okommenterat.

Vi följer – det och engagemanget mot angiverilagen och nedskärningarna i kulturen – som tar allt fler former!

Fempers tisdag ligger ute!