Krönika

Välfärdsnedskärningar motverkar krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Maj Karlsson

”För tre år sedan skrev jag en krönika med anledning av att fem kvinnor blivit mördade på tre veckor. Nu händer det igen. Bara den senaste veckan har fyra kvinnor bragts om livet.” Maj Karlsson (V) om att det krävs en omfattande samhällsförändring för att stoppa mäns våld mot kvinnor. 

Fler kvinnor mördas av män än vad som dör i gängrelaterat våld. Bara den senaste veckan har fyra kvinnor bragts om livet, de misstänkta är män i deras närhet. Den yngsta blev bara 17 år. Det här är inget annat än ett nationellt nödläge.

Tyvärr är detta makabra tillstånd inget nytt. För tre år sedan skrev jag en krönika med anledning av att fem kvinnor blivit mördade på tre veckor. Nu händer det igen. Det här har tillåtits pågå år ut och år in utan att regeringen agerat med kraft. I jämförelse med de massiva åtgärder som vidtagits för att stoppa gängvåldet är insatserna mot mäns våld mot kvinnor blygsamma. Om våldet ska stoppas måste vi gå långt utanför rättsväsendets ramar, då krävs en omfattande samhällsförändring och den måste ske nu.

Det brutala våld som män utsätter kvinnor för uppkommer inte ur tomma intet. Det är ett våld som utförs och legitimeras från att vi är unga och mitt framför vuxenvärldens ögon, utan att samhället sätter stopp.  För några veckor sedan släppte Mittuniversitetet en enkätstudie om ungas mående som tidigare uppmärksamts här i Fempers nyheter. I studien fick nära 1200 elever i årskurs nio svara på en rad frågor om deras mående. Resultaten är ren skräckläsning.

Studien visar att drygt hälften av alla tjejer har fått en dickpic och samma andel har också blivit utsatta för att någon har bett om att få bilder eller videoklipp med naket eller sexualiserat innehåll – mot deras vilja. Motsvarande siffror för killarna är sex respektive tolv procent. 27 procent av tjejerna uppger att de blivit tafsade på, bland killar är siffran sju procent. Nära hälften av tjejerna har blivit kallade för hora, fitta eller andra könsord under de senaste sex månaderna. För killarna handlar det framför allt om att de blivit kallade för könsord (29 procent) och kallade för bög (28 procent). Men mest fruktansvärt är nog dock att var fjärde tjej som varit i en relation blivit tvingade till att göra något sexuellt som de inte ville och var tredje tjej svarade att de har gått med på något sexuellt, fast de inte ville. Motsvarande siffror för killarna är tolv respektive sju procent. 

Med en så alarmerande beskrivning av vad unga och vuxna män utsätter tjejer för måste insatserna komma fort. I rimlighetens namn borde en studie som denna väcka enorm debatt. Det här borde göra att tv-sofforna fylls med experter om hur vi ska bryta beteendet hos unga pojkar och män. Det borde få varje politiker att ta i med hårdhandskar mot det utbredda sexuella våldet bland unga. Men istället lämnas tjejerna helt ensamma och unga killar och män får utrymme att fortsätta sin väg upp i våldspyramiden.

I samma veva som studien presenterades publicerades Socialstyrelsen sin rapport ”utredningar av vissa skador och dödsfall 2022-2023”. Den visar, återigen, med skrämmande tydlighet att samhället brister rakt igenom när det kommer till att upptäcka och förhindra våld i nära relationer. Rapporten visar att vi med största sannolikhet hade kunnat stoppa morden om vi hade säkrat våra system. När vi inte ger hjälp till de som desperat skriker efter den, då är något allvarligt fel. Vi kan och ska inte låtsas som att regeringen gör det den kan för att stoppa våldet. För det är helt enkelt inte sant. Då hade jag inte skrivit samma krönika nu som för tre år sedan.    

Det är först nu när fyra kvinnor blivit mördade inom en vecka som tonläget i den politiska debatten höjs igen. Nu utlovar regeringen att de ska införa hårdare straff, fler och längre häktningar och fler kontaktförbud. Det kan ju vara bra, men i praktiken blir det ganska lite värt när den här regeringen är den mest kvinnofientliga regeringen i modern tid.  För om vi ska vara helt ärliga så är sannolikheten stor att regeringen i själva verket snarare kommer bidra till ökat våld. De skryter med hårdare straff med ena handen och slaktar välfärden med den andra. Det är inte så vi stoppar mäns våld mot kvinnor. 

Om vi ska stoppa våldet på riktigt måste samhället genomgå en fundamental förändring. För det krävs en ny regering. Men under tiden kräver vi att nedskärningarna i välfärden upphör. Det är avgörande för att samhället ska kunna skydda kvinnor och för att förebygga våld. Vi kräver att det genomförs en haverikommission vid varje enskilt dödsfall som sedan följs upp med en konkret åtgärdsplan. Slutligen kan vi inte tillåta att skyddade boenden blir en marknad. Ingen ska kunna göra vinst på mäns våld mot kvinnor. 

Jag har sagt det förut och jag kommer med all sannolikhet säga det igen. Vi ska inte nöja oss med enstaka insatser, vi ska genomföra strukturell förändring. 

Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson Vänsterpartiet