Nyheter

Riksdagsbeslut: Skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn ska stärkas

Två kvinnor håller i en banderoll där det står Kvinnofrid Nu Nu Nu

Skyddet och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn ska förbättras. Det beslutades i veckan när riksdagen röstade ja till propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Kvinnojourerna hoppas också att lagändringarna leder till färre oseriösa vinstdrivande aktörer som driver skyddat boende.

Unizon hoppas att de nya lagändringarna förutom att stärka skyddet också ska leda till att få bort oseriösa vinstdrivande aktörer som driver skyddade boenden. Dessa har blivit allt fler under de senaste åren, och något som Fempers nyheter tidigare har rapporterat om.

Privata aktörer tjänar pengar på våldsutsatta, visar forskning. Att bolagens fokus är vinst på kommunala pengar, inte att långsiktigt stötta våldsutsatta kvinnor och barn, är något som Sveriges kvinnojoursrörelse varnat för länge.

– Om de privata aktörerna tar över riskerar de röster som står upp för våldsutsatta kvinnors rättigheter att tystas, sade Olga Persson, ordförande för Unizon i samband med att en ny forskningsrapport om privata aktörer som driver skyddade boenden presenterades förra året.

Kvinnojourerna erbjuder heltäckande stöd i skyddade boenden

När kvinnor som levt under våld under lång tid vågar ta steget och lämna och inte har någonstans att ta vägen finns skyddade boenden där som ett alternativ under den första och mest akuta tiden.

På kvinnojourerna som erbjuder skyddat boende erbjuds ett heltäckande stöd med stödsamtal både individuella och i grupp, gemenskap och ett sammanhang.

Ett av de stora bekymren när socialtjänsten köper placeringar på privata skyddade boenden är att de ofta inte gör det de utlovar. Kvinnor vittnar om att de inte får stödsamtal och ofta hamnar helt isolerat och utan sammanhang på en främmande plats. 

Samtal, sammanhang och gemenskap som är mycket viktigt för kvinnor som utsatts för våld och kanske till och med avgörande för om hon ska lyckas att bryta sig loss från den våldsamma partnern verkar saknas på många av dessa skyddade boenden, vittnar många kvinnojourer om.

Tillståndsplikt kan leda till färre oseriösa aktörer

I och med de nu aktuella lagändringarna hoppas Unizon att den del i propositionen som handlar om tillståndsplikt för skyddat boende ska kunna stävja utvecklingen med många privata aktörer på marknaden.

”En tillståndsplikt kan vara ett steg på vägen för att få bort oseriösa vinstdrivande aktörer, men för att den på riktigt ska bidra till att stärka våldsutsatta kvinnors och barns rättigheter måste kommunerna bevilja kvinnor och barn stöd och skydd i större utsträckning, och det måste finansieras.”, skriver Unizon i ett pressmeddelande.

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Även barnrättsperspektivet ska stärkas när barn följer med en vårdnadshavare, oftast mamman, till det skyddade boendet. 

Unizon kräver att barn alltid placeras med sin mamma på skyddat boende, barn får inte riskera att lämnas kvar hos förövaren.

Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. 

Fakta ny reglering av skyddat boende

Den 15 februari 2024 beslutade riksdagen om regeringens proposition att skyddat boende ska bli en ny placeringsform som omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav. Propositionen stärker även rättigheterna för medföljande barn.

Lagändringarna träder i kraft 1 april 2024.