Nyheter

Region Östergötland varslar 900

sjukhuskorridor med två sjukvårdsanställda i bakgrunden

900 anställda varslade i Region Östergötland. Detta enligt beslut från regionstyrelsen. Pengarna räcker inte till för att behålla personalen inom bland annat hälso- och sjukvården. Läkare och sjuksköterskor är dock undantagna.

”Varslet berör dels regionsledningskontoret med dess administrativa verksamheter, dels hälso- och sjukvården med undantag för Folktandvården och regionens skolor.”, skriver Region Östergötland på sin hemsida.

– Jag vill understryka att alla regionens medarbetare gör värdefulla insatser, men tyvärr ger det ekonomiska läget oss inget val. Sedan början av 2020 har antalet anställda ökat med drygt 1 000 personer och det är inte hållbart, säger Marie Morell i ett pressuttalande.

I regionen finns cirka 14 600 anställda och redan i fjol gick regionen med stort underskott i hälso- och sjukvården.

Flera regioner har den senaste tiden visat tecken på att stora besparingar är på gång. Detta eftersom de pengar som avsattes till regionerna i regeringens senaste budget inte täcker de stora kostnadsökningar som varit under de senaste två åren. Kostnadsökningar orsakade av bland annat krig och inflation.

Region Östergötland skriver att tidigare beslutade ”åtgärder såsom anställningsstopp, utfasning av bemanningsföretag och minskade personalkostnader motsvarande 6 procent inom hälso- och sjukvården, samt effektiva inköp och restriktivitet och prioritering bland investeringar inte räcker”. 

Läkare och sjuksköterskor är undantagna från varslet. Även Folktandvården och regionens skolor är undantagna.

Nu inleds dialog med facken inför start av förhandlingsprocessen.