Taginator är din hjälp i vardagen

Maria Callas – 100 år!

Kommentar I dag skulle operadivan Maria Callas fyllt hundra år. Filip Hallbäck skriver om en krävande, sträng och ryktbar yrkesperson med lynnigt humör och en sällsynt talang med självklar pondus.

Tags from ada:
Årets live
Norge
mirabalsystrarna
musik
MUSIK
konsert
Raoul Wallenbergpriset
sverige
FEST/KLUBB
medier
Taggar från ChatGPT:
Extrataggar:
TT
Svensk samtyckeslagstiftning behövs i hela Europa

Krönika Ett starkt lagpaket i EU som inkluderar samtyckeslag handlar om att rädda liv. Just nu är Europa en osäker plats för hälften av befolkningen endast på grund av att vi är födda med ett visst kön. Nu är det dags att gå från ord till handling för EU:s medlemsstater, skriver…

Tags from ada:
samtyckeslagen
sverige
samtycke
medborgarskap
ojämställdhet
lagstiftning mot våld mot kvinnor
EU-lagstifning
migrationsrätt
Europadomstolen
internationella adoptioner
Taggar från ChatGPT:
eu
samtyckeslagen
våld mot urfolkskvinnor
Extrataggar:
TT
Otillräckliga insatser för att öka jämställdheten

Nyheter Jämställdheten har avstannat i Sverige av på flera områden, visar Jämställdhetsmyndighetens analys av de senaste sex årens utveckling. Till de områden som halkar efter återfinns ekonomi och utbildning.

Tags from ada:
ojämställdhet
Feministiskt initiativ
livräddningsinsatser
Jämställdhetsmyndigheten
jämställdhet
jämlikhet
utvecklingssamarbete
välfärd
arbetsmarknadspolitik
Institutet för mänskliga rättigheter
Taggar från ChatGPT:
jämställdhet
Extrataggar:
TT
Call to action: En temavecka mot våldet<br>

Evenemang

Tags from ada:
Våldsprevention
lagstiftning mot våld mot kvinnor
våldtäkt
mäns våld mot kvinnor
mäns våld mot kvinnor och barn
Feministiskt initiativ
pojkars våld
mäns våld
våld
våld mot urfolkskvinnor
Taggar från ChatGPT:
Extrataggar:
TT
Julmarknad på ArtWrk Factory<br>

Evenemang

Tags from ada:
marknad
arbetsmarknad
marknadshyror
arbetsmarknadspolitik
trollfabriker
MARKNAD
UTSTÄLLNING
bildkonst
Arbetsförmedlingen
arbetsliv
Taggar från ChatGPT:
Extrataggar:
TT