Nyheter

Pfizer medfinansierar abortmotståndare

Världskongressen för familjer i Verona 2019, ett evenemang som sammanlänkar USA-baserat abortmotstånd med reaktionär politik i Europa.

Finansieringen i Europa från USA-baserade grupper som arbetar strategiskt mot sexuella och reproduktiva rättigheter har ökat mycket det senaste decenniet. I USA får abortmotståndare i politiken betydande summor av företag som utåt säger sig värna rättigheterna som står på spel. Ett av de företagen är Pfizer.

De organisationer och nätverk som motarbetar feminister och kvinno- och människorättsaktivister världen över är mäktiga och blir allt mer inflytelserika. De är välorganiserade och extremt välfinansierade. Det framkommer i rapporten Rights at risk: the observatory on the universality of rights trends report 2021 från globala feministorganisationen Awid.

En av huvudaktörerna är Citizen go som grundades i Spanien i augusti 2013 och utgör en anti-rättighets-plattform som verkar i flera regioner i världen.

Organisationen hade åren 2018-2019 en budget på drygt 22 miljoner kronor, varav den största delen går till kampanjarbete, enligt uppgifter i rapporten. Citizen go använder sig främst av internet och informationsteknologi i sitt arbete med att ”försvara och främja liv, familj och frihet”.

Organisationen ingår i ett intrikat nätverk av antirättighets-aktörer. Citizen go är nära länkat till Hazte oir, en spansk organisation som grundades 2001 av Ignacio Arsuaga som även är ordförande för Citizen go. Hazte oir arbetar mer nationellt i Spanien medan Citizen go arbetar mer globalt.

Citizen go säger sig ha över 9 miljoner medlemmar. Till största del finansieras organisationen av online-donationer från medlemmarna, vilket uppskattas röra sig om tiotusentals euro i månaden.

Bland finansiärerna finns chefer för företag som IBM, Eulen och Nestlé, samt Isidoro Álvarez, grundare av El corte inglés – den största varuhusgruppen i Europa.

”De nykonservativa rörelserna utgör idag ett reellt hot”

Får konsekvenser

År 2018 samordnade Citizen go, tillsammans med bland annat Coalitia pentru, ett 30-tal rumänska organisationer som ville få till en folkomröstning om att förbjuda samkönade äktenskap i Rumänien.

I juni 2020 skickade Citizen go ett brev till den amerikanska ambassadören i Spanien med kritik mot Black lives matter-rörelsen.

År 2019 lyckades Citizen go Afrika stoppa utgivningen av några skolböcker, som de inte gillade, och fick till och med utbildningsministeriet i Nairobi att be om ursäkt för att ha använt dem.

Enligt uppgifter till Open democracy har Citizen go uppgivit att de försökt påverka både Europaparlamentsvalet och det nationella parlamentsvalet i Spanien genom att försöka få väljare att rösta på ytterhögerpartiet Vox.

Organisationen har också lyckats stoppa aktivister och sjukvårdspersonal i länder i Afrika som försökt ge vård som skyddar kvinnors rättigheter.

Global räckvidd

Citizen go är duktiga på att hantera media och håller utbildningar för sina aktivistmedlemmar. De arbetar med lobbying inom alla mellanstatliga institutioner såsom EU och FN.

Målet är att stoppa allt som rör rätten till sexuella och reproduktiva rättigheter, tillgång till abort och rättigheter kopplade till sexuell läggning och könsidentitet.

Citizen go har nära samarbete med många antirättighets-aktörer i världen, bland annat Family watch international baserade i USA och C-fam som finns i FN. För utbildning av sina medlemmar samarbetar de med Leadership institute, som är ett väletablerat institut för politisk träning av konservativa politiker.

Juridiska strider

Den andra organisationen som granskas är Alliance defending freedom (ADF) en mäktig antirättighets-aktör som grundades av en grupp ultrakonservativa evangeliska kristna i USA och numera är aktiv i flera regioner i världen.

ADF har beskrivits som den ”kristna högerns största gorilla”.  Sedan 2016 är organisationen stämplad som en hatgrupp av den amerikanska människorättsorganisationen Southern poverty law center (SPLC).

ADF beskrivs i rapporten som den idag största juridiska kraften bland antirättighetsaktörerna i USA. De har nått framgångar i flera uppmärksammade rättegångar och strävar efter att uppnå samma juridiska segrar även internationellt. De har gått från att ha en budget på 122 miljoner kronor 2002 till intäkter på närmare 532 miljoner kronor 2019.

Därtill kan läggas de advokatkostnader på närmare 2 000 miljoner kronor som advokater ”skänkt” åt ADF genom att ta sig an fall utan att ta betalt enligt beräkningar i rapporten.

Feminister larmar globalt – ytterhögern vinner mark

Agerade i Sverige

Religionsfrihet, abort, föräldraskap, surrogatmödraskap och hbtq-frågor står i fokus för deras arbete. Deras mål är att motarbeta sexuella och reproduktiva rättigheter och andra rättighetsfrågor genom att driva på en kulturförändring, framför allt via rättssystemet. De utarbetar lagförslag och lobbar starkt mot FN och andra multinationella institutioner.

ADF ger även finansiella bidrag till andra projekt som ligger i linje med deras värderingar.

Till exempel gav ADF både juridiskt och ekonomiskt stöd i det så kallade ”barnmorskemålet” där två barnmorskor i Sverige som nekats anställning på grund av abortvägran stämde sina landsting för diskriminering och kränkning av deras kristna tro.

Målen gick med stöd av antiabortlobby-grupper, inklusive ADF, hela vägen till högsta instans. Europadomstolen valde dock att inte pröva ärendet, utan slog fast att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet, men att få en tjänst inom vård och omsorg är det inte.

Diskretion kring givare

Naureen Shameem som har gjort kartläggningen skriver att det är mycket mäktiga motståndare som feminister och kvinno- och människorättsaktivister ställs mot. De är både välorganiserade och extremt välfinansierade.

De främsta inkomstkällorna för antirättighetsaktörer är: 1) ultrakonservativa- och privata bidragsgivare 2) religiösa institutioner 3) företag och 4) finansiering från andra organisationer. De privata givarna garanteras väldig diskretion och det finns en trend av att olika grupper flyttar pengar mellan sig.

De privata givarna garanteras väldig diskretion och det finns en trend av att olika grupper flyttar pengar mellan sig.

Multinationellt dubbelspel

När det gäller företag har USA-baserade Public information och Progressive shopper avslöjat att flera som säger sig stå upp för kvinnors och hbtq-personers rättigheter samtidigt bidragit med betydande summor till valkampanjer för lagstiftare som försöker inskränka aborträtten eller motarbetar sexuella rättigheter. Pfizer förekommer i båda sammanhangen och har förklarat sitt stöd i Forbes såhär:

”Beslutet att bidra till dessa förtroendevalda fattades baserat på deras stöd till biofarmaceutisk industri och politik som skyddar innovationer och patienters tillgång till läkemedel och vacciner. Vårt stöd innebär inte på något sätt att vi stöder deras ståndpunkt i någon social fråga.”

Bland företagen som finansierat abortmotståndare i den amerikanska politiken finns fler multinationella bolag, som Coca-cola, Pepsi, Google, Uber, Microsoft, Johnson och Johnson, Mastercard med flera.

Och enligt en granskning av Open democracy har finansieringen i Europa från USA-baserade antirättighetsgrupper ökat mycket det senaste decenniet. Det rör sig om minst 430 miljoner kronor till att driva deras ultrakonservativa agenda.

Transrättigheter attackeras från två håll

I rapporten tar Naureen Shameem även upp hotet mot transpersoner och icke-binära personers rättigheter, som hon menar attackeras från två håll, såväl fascister och fundamentalister som individer och grupper som kan kopplas till feminism och kvinnors rättigheter.

Inom feminismen har det funnits attacker mot transpersoner sedan 1970-talet, men under senare år har det vunnit dragkraft, menar författaren. Tillsammans försöker dessa aktörer underminera transpersoners rättigheter.

Shameem skriver att de här aktörerna är väldigt aktiva även inom människorättsorganisationer och multinationella institutioner som de kritiserar. Hon menar att syftet är att omforma inifrån, både globalt och regionalt.

Strategiska positioneringar

Medan feministiska och progressiva aktivister sitter utanför förhandlingsrummen är grupper som C-fam inne på mötena. Detta sker genom att dessa antirättighetsaktörer ser till att bli del av ett lands officiella delegation, vilket bland annat skett på möten som hålls inom Commission on the status of women (CSW). Andra går vägen via olika NGO-kommittéer som finns på FN i New York och Geneve.

Alla former av rättighetsbaserat arbete motarbetas och man försöker sänka standarden för de rättigheter som idag finns.

De lobbar också för att nominera ledare från sina nätverk att nå toppositioner inom olika typer av organisationer.

Parallellt med taktiken att verka inifrån pågår också ständigt ett arbete utanför de multilaterala institutionerna med att försöka försvara och underminera dessa. Det sker genom olika typer av attacker och, inte minst, hot om att dra sig ur.

Enligt Awid-rapporten pågår också försök att bygga upp ett eget parallellt människorättsramverk dit allt ska styras och vilket ska främja en antirättighetsagenda.

Allt det här pågår såväl på global som regional nivå.