Nyheter

Abort i USA – en kartläggning

Abortmanifestationer utanför Högsta domstolen i Washington 1 december 2021.

Tonåringar gör färre aborter och de kvinnor som gör abort är oftast redan mödrar. Det visar en kartläggning som New York Times har gjort av abortmönstret i USA de senaste decennierna och konstaterar att det förändrats i och med att samhället har förändrats.

Kartläggningen visar att de allra flesta aborter sker under de första sex graviditetsveckorna och i princip alla sker under den första trimestern (92 procent), det vill säga under den tid som löper fram till och med den fjortonde graviditetsveckan.

Den ”typiska” patienten som väljer att göra abort har redan barn, lever i fattigdom, är mellan 25 och 30 år och ogift. De har oftast gått några år på universitetet och gör abort tidigt i graviditeten.

Det konstateras att abort inte är ovanligt under en kvinnas, transpersons och icke-binär persons fertila ålder i USA. Enligt uppskattningar från Guttmacherinstitutet, som forskar på reproduktiv hälsa och stöder aborträtten, gör runt 25 procent av alla kvinnor en abort mot slutet av sin fertila ålder.

– Det är inte en homogen demografisk grupp som gör abort. Samma personer som blir gravida och föder barn, är också de som gör abort vid olika tidpunkter i livet, säger Usama Upadhyay, professor i reproduktiv hälsa vid University of California till New York Times.

Sex av tio kvinnor som väljer att göra abort är redan föräldrar och hälften av dem har två eller fler barn, enligt statistik från Centers for disease control and prevention.

– En av de främsta anledningarna som personer som vill göra abort uppger, är att de vill vara så bra föräldrar som möjligt till de barn de redan har, säger Upadhyay.

Bland abortmotståndarna i USA har det fokuserats mycket på sena aborter. New York Times sammanställning visar att det är mycket ovanligt.

Sex av tio som gör abort gör det för första gången.

Färre aborter

Under de senaste trettio åren har aborttalen gått stadigt neråt. Under perioden från 1973 till 2017 har antalet aborter minskat med hälften i landet, enligt statistik från Guttmacherinstitutet.

Samtidigt som debatten mot abort hårdnat de senaste åren, har alltså aborterna blivit färre.

Anledningarna är bättre preventivmedelsanvändning och mindre sex bland tonåringar, vilket leder till färre oplanerade graviditeter, enligt forskarna.

Det här ger en tydlig bild av vem som i första hand kommer att drabbas om den aborträtt, som gäller sedan Roe v Wade etablerade fri abort som en konstitutionell rättighet 1973, omkullkastas i den väntande domen från Högsta domstolen i målet Dobbs v Jackson.

Även i Latinamerika väntar många med oro på beslutet i Högsta domstolen. Stramar USA åt aborträtten sänder det en stark signal till de latinamerikanska länderna, menar kvinnorättsaktivister. Risken är ett bakslag för den massiva rörelse för aborträtten som nått framgångar i vissa länder, till exempel Argentina och Ecuador. Men där kvinnor också fängslas för att ha fått missfall och anklagas för mord, såsom i exempelvis El Salvador, där det råder totalförbud.

Klyfta mellan delstater

De delstater där flest kvinnor fick tillgång till abort under 2019 är ledda av demokrater. Det ses både som att tillgången till abort och den kulturella acceptansen där är större. I några republikanskt ledda stater är abort redan förbjudet. I exempelvis Missouri, Mississippi och North Dakota och South Dakota finns bara en klinik per delstat.

– Samma delstater som har begränsat tillgången till abort har även gjort det svårare att skaffa preventivmedel, säger Usama Upadhyay.

Kvinnor kan resa ut från sin hemdelstat, men som kartläggningen visar lever över hälften av kvinnorna som gör abort under fattigdomsgränsen. Det begränsar deras möjligheter att få tillgång till en säker abort.

Runt en tredjedel av alla aborter utförs i dag i de 22 amerikanska stater som troligtvis kommer totalförbjuda abort om Roe-domen upphävs. Högsta domstolens beslut väntas i juni-juli.

Utökad tillgång abortpiller

Häromveckan beslutade USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet att ta bort en stor begränsning av tillgången till abortpiller genom att tillåta patienter att ta emot medicinen via post istället för att kräva att de personligen måste uppsöka en certifierade vårdgivare.

Beslutet ses av abortförespråkare som en viktigt markering i en tid i USA då många inväntar Högsta domstolens utfall i det avgörande abortfallet.

Medicinsk abort är en allt vanligare abortmetod och tillåten i USA upp till den tionde graviditetsveckan. Beslutet innebär att det kommer att bli lättare för kvinnor, som annars måste resa långt för att hitta någon som utför abort, att få tillgång till abort.

2021-11-29 | På onsdag avgör USA:s högsta domstol aborträttens framtid

2021-09-21 | Läkare i Texas stämd – utmanade nya abortlagen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV