Nyheter

Högre risk för kvinnor att dö när kirurgen är en man

Kvinnor löper 32 procent högre risk att dö, och 15 procent högre risk för ett dåligt resultat vid en operation när kirurgen är en man jämfört med när en kvinna opererar, rapporterar The Guardian.

Studien har presenterats i flera medier och omfattar över 1,3 miljoner patienter och 21 vanliga kirurgiska ingrepp av nära 3 000 kirurger under tidsperioden 2007-2019. Resultaten har publicerats i den medicinska tidskriften Jama surgery.

Biträdande professor Angela Jerath vid universitetet i Toronto, Kanada, är medförfattare till studien. Hon konstaterar att resultaten i praktiken betyder fler komplikationer, återinläggningar på sjukhus och död i samband med operationer för kvinnor jämfört med män.

– De här resultaten är oroande för det borde inte finnas några könsrelaterade skillnader i utfall för patienterna, oavsett kirurgens kön, säger Jerath till The Guardian.

Tidigare forskning har visat att kvinnor underskattas som kirurger, vilket Feministiskt perspektiv rapporterat om. Den nya studien stärker den bilden:

– När en kvinnlig kirurg opererar är utfallen för patienterna generellt sett bättre, särskilt för kvinnor, även när hänsyn tagits till skillnader i kronisk hälsostatus, ålder och andra faktorer, när de genomgår samma ingrepp, konstaterar Angela Jerath.

Detta samtidigt som utfallet för män var detsamma oavsett om kirurgen var en man eller kvinna. Enligt Jerath är det osannolikt att de könsrelaterade skillnaderna i  patientutfall skulle bero på tekniska faktorer, utan snarare implicita könsfördomar och skillnader i arbetssätt, beslutsfattande och omdöme.

Läs även:

2021-12-21 | Den ojämlika förlossningsvården

2021-11-16 | Medborgarkommission kräver att systemfel i vården åtgärdas

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV