Nyheter

Klart att Klimatalliansen bildar parti

Gudrun Schymans roll i nya partibildningen är ännu oklar.

#val22: Vid lördagens medlemsmöte i Klimatalliansen fick styrelsen klartecken för att gå vidare med att registrera partibeteckning, rapporterar tidningen Syre. Än är det oklart vilka som ska företräda partiet i valrörelsen.

Enligt Gudrun Schyman, en av Klimatalliansens initiativtagare, är medlemstillströmningen efter fyra månader god. Beslutet att registrera partibeteckning har föregåtts av diskussion inom Klimatalliansen.

Även om några har ansett att tiden fram till valet är för kort, röstade en överväldigande majoritet på lördagen för att bilda parti. Planen är dock inte att bygga upp ett traditionellt parti, utan att överbrygga glappet ”mellan människors frustration och den etablerade politiken”.

Senast den 28 februari ska partibeteckningen registreras in med stöd av minst 1 500 namnunderskrifter. Efter helgens medlemsmöte samlades styrelsen och valde in tre nya personer som kommer leda arbetet tills vidare.

– En annan grupp ska vara valberedning och en grupp ska se över plattformen, om den ska ändras inför valrörelsen. I samband med allt detta arbete får vi också diskutera om vi ska ha talespersoner eller hur det ska se ut, säger Schyman till Syre.

Hennes egen roll i den nya partibildningen är ännu oklar. För närvarande företräder Gudrun Schyman Feministiskt initiativ (Fi) i Simrishamns fullmäktige. Enligt Fi:s stadgar finns inga hinder för medlemskap i ett annat parti, men partistyrelsen har inlett ett uteslutningsärende mot bakgrund av risken att Fi skadas om en medlem kandiderar för ett annat parti.

Partistyrelsens hållning har ifrågasatts internt, och enligt Schyman återstår det att se vad diskussionerna leder fram till:

– Tanken från början i Feministiskt initiativ var att det skulle präglas av öppenhet.